Stadig nye funksjoner

Et velkjent prinsipp for nivåmåling er å bruke differansetrykktransmitter til å registrere det hydrostatiske trykket i væsker. Målet er å finne ut hvor væskeflaten befinner seg i forhold til et referansepunkt. Det hydrostatiske varierer med endringer i mediets egenvekt og med endringer i atmosfæretrykket. Moderne transmittere har fått avanserte funksjoner som kan overvåke groing i rørene og korrigere feilmålinger.

Dersom det måles nivå i en lukket tank, må man korrigere for et eventuelt over- eller undertrykk i forhold til atmosfæren over væskeflaten. Dette kan skje ved at man kobler trykket over væskenivå til den ene siden i transmitteren. Koblingen kan skje med et tomt impulsrør, såkalt tørrlegg, men dette kan gi feil i målinger dersom væske kondenseres i røret. Alternativt brukes våtlegg, hvor impulsrøret er fylt med mediet. Løsninger som detekterer feil i slike målinger på grunn av groing, er nå kommet på markedet.

Finjusterer

Ved groende eller tyktflytende medier, er et annet alternativ og tradisjon å utruste transmitteren med skillemembraner og oljefylte kapillarrør for overføring av trykket til sensoren. Her vil endringer i oljens egenvekt forårsaket av temperaturendringer kunne lure transmitteren til å tro at det er en nivåendring. Ved å utnytte tuned systems, kan feilen minimaliseres.

Tuned Systems™ er den optimale måten å konstruere et kapillarsystem for nivåmåling. Denne måten skiller seg helt fra den tradisjonelle fremgangsmåten, som har basert seg på et balansert, symmetrisk system, hvor både høy- og lavtrykksidens kapillar på differansetrykktransmitteren er identiske.

Tuned Systems er et usymmetrisk kapillarsystem. I sin enkleste form er det en flenset nivåtransmitter med kapillar bare på lavtrykksiden. Gjennom å eliminere høytrykksidens kapillar forbedres responstiden og ytelsen, samtidig med at det gir lavere installasjonskostnader. Det er usymmetrien i Tuned Systems™ som kompenserer for temperatureffekter i kapillarsystemet.

Densitetseffekten

Tradisjonelt sett har alltid kapillarsystem blitt utrustet med identiske kapillarer på både høy- og lavtrykksiden, for å eliminere disse temperatureffektene. Volumøkningen og det resulterende mottrykket er like for både høy- og lavtrykksidens kapillar. Dette system kalles symmetrisk eller balansert, og blir ansett å gi best mulige ytelser.

Dessverre tar det balanserte systemet ikke hensyn til den største feilkilden, densitetseffekten, som er temperaturens effekt på fyllmediets densitet. Tuned Systems™ kompenserer for densitetseffekten på et like enkel som genial måte.

Oppdager groing

I mange strømnings- og nivåmålinger vil groing eller tilstopping av impulsrørene til differansetrykktransmitteren være en feilkilde. Ved å utnytte feltbuss og avanserte transmittere oppnås online overvåkning basert på de virkelige prosessdata. Fisher-Rosemount har utviklet en transmitter i Foundation feltbussutførelse, som detekterer groing i impulsrørene og hvor omfattende den er, uten at du må ha ekstra hardware eller bygge opp en modell av prosessen.

En ny Avansert Diagnostikk Funksjonsblokk utfører diagnostikk av transmitteren, inkludert impulsrørene.

Les mer om: