Stadig flere trehus i Storbritannia

Til tross for at bindingsverkhus tradisjonelt har vært dyrere enn mur- og steinhus, mener nå trehusentusiaster at dersom man tar parametre som kvalitet, mangler og byggetid i betraktning, kommer bindingsverkhus best ut økonomisk. Miljøforkjempere er også fornøyd med at trehus i økende grad blir mer populært blant britiske huskjøpere. Det er fordi denne typen hus produseres av fornybare ressurser og i dag anses som den mest bærekraftige form for husbygging, melder Norsk Treteknisk Institutt.

Det britiske firmaet Wilcon Homes planlegger å gradvid øke produksjonen av trehus med fra 40 til 80 prosent over de neste to år. Dette er kanskje noe å tenke på for norske husleverandører også?.