ENERGI

Sta briter

Utslippene fra Sellafieldanlegget av technetium-99 (Tc-99) følger havstrømmene nordover. Konsentrasjonen av Tc-99 i Nordsjøen var under en becquerel (Bq) pr kubikkmeter i 1992 men øket til 6,5 Bq i 1996.

Miljøvernministeren understreker i en pressemelding at det legges opp til nye vedtak om reduksjon i utslippene fra Sellafield på ministermøtet under Nordsjøkonferansen i Bergen i mars 2002.

I slutten av forrige uke offentliggjorde Environment Agency sin tilråding til den britiske regjering om utslippsgrenser for Tc-99 til Irskesjøen fra reprosessanlegget i Sellafield. Tilrådingen går ut på at dagens utslippsgrense på 90 TBq pr. år kan bli redusert til 10 TBq per år rundt 2006.

Tilrådingen er stikk i strid med oppfordringen Miljøverndepartementet sendte i forbindelse med høringen av forslag til utslippstillatelse i mars i år. Det er over lengre tid sendt en rekke henvendelser til britiske myndigheter med krav om reduksjon av utslippene.

Les mer om: