NETTARKIV

SSB tror på bremset vekst

Manuelt arbeid: Kverneland har satset stort på automatisering, men en del av produksjonen krever manuelt arbeid.
Manuelt arbeid: Kverneland har satset stort på automatisering, men en del av produksjonen krever manuelt arbeid. Bilde: Ole Ketil Helgesen
Ole K. Helgesen
4. apr. 2006 - 13:56

Statistisk sentralbyrå tror at produksjonsveksten vil bremse en tid framover på grunn av en noe høyere rente og kraftig reduksjon i vekstimpulsene fra oljeinvesteringene.

– Oljeinvesteringene vil trolig øke noe fra 2005 til 2006, men langt mindre enn året før. Vi antar at Norges Bank setter opp signalrentene med 0,75 prosentpoeng i løpet av 2006, men at rentene gjennom resten av prognoseperioden ikke blir endret. Samlet sett peker disse momentene mot en klart lavere vekst i fastlandsøkonomien gjennom 2006 enn gjennom 2005, hevder SSB.

SSBs analytikere tror på en myk landing for norsk økonomi. I 2007 venter de at en svakere utvikling i norske eksportmarkeder bidrar ytterligere til stabiliseringen av norsk økonomi. Høykonjunkturen som vi er inne i ,kan dermed bli meget moderat sammenliknet med høykonjunkturene de siste 25 årene.

Les mer om: