NATURVITENSKAP

Sprø kabler kan stanse Romfergen

Samme type feil holdt på å skape store problemer for romfergen Endeavour da den ble skutt opp den 30. november 2000. Da ladningene som skyter vekk hjelperakettene skulle avfyres, tente de ikke. En reservekrets gjorde ifølge NASA-talsmann Joel Wells, at kontrollsenteret allikevel fikk avfyrt ladningene. Hadde de ikke klart dette, hadde Endeavour styrtet i havet.

Årsaken til at sprø kabler er et problem i såvel romferger som fly, er at isolasjonen dels løsner når den blir gammel og tørr, dels har lettere for å ta fyr. Problemet er velkjent i flybransjen, SAS har for eksempel skiftet kabler på en rekke av sine eldre fly nettopp for å unngå kabelbrann.

Grunnen til at en kabel kan ta fyr, er at isolasjonen faller av slik at kabelen kommer i kontakt med metall. Ved høye strømstyrker kan et kraftig overslag forekomme, en såkalt lysbue. Denne gjør at isolasjon som ikke har falt av, tar fyr slik at det etter en stund det full brann i hele kabelbunten.

Dette forutsetter at kabelen har en brennbar isolasjon. Det finnes kabler med teflonbasert isolasjon, de er dyrere men brenner ikke så lett som kabler isolert med karbonholdig plast.

Kablene som nå skal skiftes på romfergen Atlantis, forsyner venstre startrakett med elektrisitet.

Les mer om: