FAGARTIKLER

Springbrett til markedetMange utenlandssatsinger strander på grunn av manglende forståelse av spillereglene i markedet, manglende språkkunnskaper og for liten innsikt i hva en utenlandssatsing innebærer av tid, ressurser og oppfølging fra ledelsens side. For å bidra til at norske selskaper skal lykkes i Tyskland, har Innovasjon Norge etablert Springboard Tyskland.

Partnernettverk

Springboard Tyskland skal assistere norske selskaper bl.a. med det beste valg av etaberingssted og forretningsmiljø i det tyske markedet. Norske bedrifterskal kobles til de beste tyske fagmiljøene innenfor sin sektor. Gjennom innovasjons- og teknologisentre får bedriftene mulighet til å etablere seg i et nettverk av tyske selskaper og samtidig ha et aktivt teknologi- og markedsorientert apparat rundt seg. Med en slik start møter bedriftene lavere inngangsbarrierer og har større muligheter til å lykkes.

Innovasjon Norge har kartlagt 350 innovasjonssentre i Tyskland og har valgt ut 10 sentre som utgjør Springboards partnernettverk av innovasjons- og teknologisentre. Disse sentrene tilfredsstiller alle de kravene som vi har satt til lokalisering, kompetanse, størrelse og bransjefokus for å sikre norske bedrifter kvalitativt gode rammer for sin Tysklandssatsing.

Kvalitet og assistanse

Innen slutten av 2004 regner Innovasjon Norge i Düsseldorf med å ha signert avtaler med fem norske selskaper som ønsker å knytte seg til Springboard Tyskland-konseptet. Fem bedrifter kan i første omgang virke som et lite antall, men for Düsseldorf-kontoret er det å bidra til å fremme kvaliteten i bedriftenes eksportsatsing viktigere enn antall firma som melder sin interesse. Kvalitet betyr i denne sammenheng at bedriftene har velfunderte mål når de entrer det tyske markedet, og at disse målene er godt forankret i ledelsen slik at nødvendige ressurser blir stilt til rådighet, inkludert bistand fra Innovasjon Norge.

Flere norske selskaper har meldt sin interesse for å satse på det tyske markedet gjennom Springboard. Dette er hovedsakelig bedrifter som har vært gjennom de internasjonaliseringsprogrammene som blir tilbudt ved de ulike IN regionskontorene i Norge. Gjennom assistanse og finansiell støtte fra Innovasjon Norge i kvalifiseringsprosessen, blir flere bedrifter bedre rustet for en utenlandssatsing og kvalifiserer dermed til å knytte seg til det tyske Springboard-nettverket.

De får et springbrett til det tyske markedet, samtidig som de kan delta aktivt i et ledende tysk teknologimiljø tilpasset sine interesser. Dermed skulle grunnlaget være lagt for en god start i et av de viktigste markeder for norsk næringsliv.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.