OLJE OG GASS

Sprikende oppfatning om OD-rapport

GLAD? Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ser nesten ikke ut til å ville motta geologirapporten fra Bente Nyland og OD. Han uttrykte likevel glede over at det er konstatert geologiske forhold som tyder på  forekomster av olje- og gass på Nordland VI, Nordland VII og Troms II.
GLAD? Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ser nesten ikke ut til å ville motta geologirapporten fra Bente Nyland og OD. Han uttrykte likevel glede over at det er konstatert geologiske forhold som tyder på forekomster av olje- og gass på Nordland VI, Nordland VII og Troms II.Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
16. apr. 2010 - 12:25

Konklusjon i ODs rapport:

  • Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 202 millioner oljeekvivalenter – tilsvarende 1,3 milliarder fat – i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Forekomstene antas å ha en nettoverdi på minst 500 milliarder kroner, men verdipotensialet kan være rundt tre ganger så høyt.
  • 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
  • Forekomstene fordeler seg slik: Nordland VI med 43 prosent, Nordland VII (21 prosent), Troms II (20 prosent), Eggakanten (7 prosent), Vestfjorden (5 prosent) og Nordland V (4 prosent).

Statoils leder for nordområdeinitiativet, Hege Marie Norheim, er slett ikke skuffet over OD-rapporten som justerer ned anslagene for olje- og gassforekomster i de omstridte områdene.

– Rapporten til OD viser at det faktisk er store olje- og gassforekomster. OD har alltid lavere anslag enn oss, sier Norheim til Teknisk Ukeblad.

Trenger mer kunnskap

Hun mener det eneste rette er å sette i gang leteboring. Der er hun på linje med Oljedirektoratet.

– Geologirapporten slår bare fast at geologien gir grunnlag for at det kan være forekomster. Bare boring kan gi oss sikre svar, sier letedirektør Sissel Eriksen.

Hun er ikke skuffet over at forekomstanslagene nå er justert ned.

– Vi har fått mer og mer presis kunnskap om geologien i området og vi ser at det er lovende geologi, sier hun.

Les også: Mindre olje og gass enn ventet

Goliat-størrelse

Ifølge olje- og energiminister Terje Riis-Johansen tilsvarer de nye anslagene at det er fem-seks Goliat-felt i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Det mener han er mye.

Frederic Hauge i Bellona synes ikke anslagene viser at det er mye olje og gass. Han hevder at OD-rapporten i dag og miljørapporten som kom i går spenner bein under argumentene til dem som vil bygge ut.

Det ikke er noe som nå taler for å gå i gang med prøveboring.

– Svart dag

– OD har sminket kraftig på resultatene av sine funn. Hva betyr 5-6 Goliat-felt? Dessuten ligger de spredt og langt fra hverandre. Sammen med miljørapporten vil det være miljømessig skrekkelig umoralsk å sette i gang oljevirksomhet, sier Hauge.

Hauge var skuffet over miljørapporten i går, som han mente ikke var entydig nok til å avskrekke oljevirksomhet.

– Det var en svart dag for miljøbevegelsen i går, men i dag fikk oljeindustrien en enda svartere dag, sier Hauge.

Skamplett

Ifølge Bellona og WWFs vurdering er de antatte olje- og gassmengdene såpass små at det ikke er nødvendig å utsette verken miljø eller investeringsbudsjetter for å få opp ubetydelig mengder olje og gass.

OD-rapporten var siste spiker i kista for oljeindustriens håp om oljeproduksjon utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Arbeiderpartiet vil ha fakta på bordet før de tar en endelig beslutning. Nå har de allerede fått så mye i form av rapporter som advarer mot miljøkonsekvensen og en rapport som sier at det slett ikke er så mye olje- og gass tilgjengelig. Da må også Arbeiderpartiet konkludere med at vi ikke kan utsette områdene som står på verdensarvkartet for meget omstridt olje- og gassvirksomhet, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

Danskene ville heist flagget

Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen ser det ikke slik, og mener det bare er å sette i gang med videre konsekvensutredning.

– Dette er betydelige ressurser. Hadde Danmark fått presentert et anslag på 4-5 Goliat-felt hadde det vært stormende jubel. Her blir det tatt som argument mot oljeboring fordi funnene er små. Det er viktig at vi bygger ut også disse ressursene av hensyn til den globale energibalansen, sier Solvik-Olsen til Teknisk Ukeblad.

Rapportdykking

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lover å dykke dypt ned i ODs geologirapport og Veritas-rapporten om miljøkonsekvensene som kom i går.

Han verken jubler eller gråter.

– De to rapportene gir et faglig grunnlag for å vurdere om vi skal sette i gang petroleumsaktivitet i områdene. Funnene i de to rapportene skal veies opp mot hverandre når vi utarbeider ny forvaltningsplan for området, sier han.

Den nye forvaltningsplanen skal være ferdig innen utgangen av 2010 eller i begynnelsen av 2011, lover Riis-Johansen.

Les også: – Meget attraktive områder

Les mer om: