NYHETER_BYGG

Sprenger fjell i Singapore

I en verden der usikkerhet er en del av hverdagen, ønsker paddeflate Singapore bedre beskyttelse av kritisk infrastruktur, spesielt olje-, gass- og vannlagre.

En stor norsk delegasjon med forsvarsminister Kristin Krohn Devold i spissen besøkte Singapore i begynnelsen av januar og forsterket båndene mellom de to landene.

- Fagmiljøer knyttet til underjordsvirksomheten i Norge så sin sjanse på et område der Norge tradisjonelt har et godt ord på seg, sier Knut Fossum i KF Fjellsikring AS.

Han har vært en pådriver for bedre kontakt mellom Norge og Singapore og sto bak seminaret "Underground Technology in Protection of Critical Infrastucture" hvor Forsvarsbygg var arrangør sammen med Norges Eksportråd.

Grunntanken bak seminaret lå i stortingsmelding nr. 17 fra 2001 " Sårbarheten til samfunnet". Detter er et felt Singapore er svært opptatt av.

Jurong Island

Norsk næringsliv sikter seg i første omgang inn på å få bli med på byggingen av nye olje- og gasslagre. Et av verdens største oljeanlegg ligger på øyene Bukom (eid av Shell) og Jurong Island i Singapore. Av sikkerhetsgrunner planlegger Singapore å ta i bruk fjellet under øya. De vil etablere en lagerkapasitet på anslagsvis 4 mill. m 3. Byggherren Jurong Town Corporation (JTC) har allerede gjort sine undersøkelser mot norsk teknologi, spesielt Statoils lagertanker på Mongstad.

En skissestudie skal være klar i oktober i år og vil bli fulgt av en forstudie. Byggestart er ventet i slutten av 2004 eller begynnelsen av 2005.

Både Statkraft Grøner og Norplan kan være aktuelle norske kandidater til oppdraget med forstudien, mens NTNU og Sintef står sentrale i grunnundersøkelsene rundt Jurong Island. Sammen med norske firmaer vil de gjøre refraksjonsseismikk for å skaffe data til planleggingen av bygging av lagerhallene.

NTNU har lenge samarbeidet med Nanyang Technical University med professor Einar Broch ved NTNU som drivkraft.

- Vi har kompetanse på bruk av undergrunnen, et relativt nytt fagområde i Singapore. Nå er de i ferd med å ta i bruk grunnen under byen og har bygd sin første metro. De har gode bergarter som kan minne om våre, sier Broch. Siden deler av lagerhallene under Jurong Island vil ligge under vann, kommer den norske kompetansen på å lage undersjøiske tunneler inn i bildet.

Diplomoppgaven

I forrige uke sendte Institutt for geologi og bergteknikk sin første student til Singapore. Trine Bye skal ta diplomoppgaven på teknisk geologi i byen. Hun skal gjøre en analyse av mulighetene for å lagre ferskvann i fjellhaller.

Samtidig skal hun være en ambassadør for NTNU og prøve å rekruttere studenter til å studere i Trondheim.

- Det hadde vært spennende å få noen studenter opp hit, sier Broch.

En intensjonsavtale mellom Forsvarsbygg og Defence - Science & Technology - Agency (DSTA) sikrer også et tettere samarbeid mellom Norge og Singapore. Forsvarsbygg vil trolig gå i spissen for flere norske bedrifter

- Når lokomotivbedriftene går inn, blir det nye oppdrag for andre norske bedrifter, sier Fossum.

Selmer har allerede prøvd seg. Selskapet var med på å bygge ammunisjonslagre i Singapore i 1999-2000 Det åpnet for leveranser fra norsk næringsliv på nærmere 200 millioner kroner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.