Språk for næringslivet

Opplæringspakken Norsk for næringslivet tilbyr blant annet modulbaserte nettkurs med tester, teoristoff og treningsmateriell for de 27 vanligste problemområdene i norsk språk. I første omgang lanseres to kurs, Norsk rettskrivningskurs I og Touchkurs. Flere er under utvikling.

Touchkurset er utviklet med utgangspunkt i Bergens-selskapets Windows-program DrillPro Touch, som i dag er standard programvare for tastaturtrening i skoleverket. Nettversjonen inneholder samme funksjonalitet som Windows-versjonen, i tillegg til en ny touchtreningsmetode. Vital forsikring og AOF har tegnet seg som de første storkundene. AOF vil blant annet tilby nettbasert tastaturtrening til 3500 deltakere på sine datakortkurs.

Rettskrivningskurset er utviklet i samarbeid med AOF på oppdrag fra Næringslivets Kompetansenett. Kurset er tilpasset alle voksne som føler behov for å bli tryggere i skriftlig norsk.

Bruk av kursene krever ingen form for installasjon på lokale datamaskiner, kun en vanlig nettleser. Statistikk kan skrives ut individuelt, avdelingsvis eller for hele firmaet, dersom kurset gjennomføres av et større antall ansatte. - Utfordringen innen e-læring er å skape et reelt og levende læringsfellesskap, med aktivt samspill mellom kursdeltakeren, datamaskinen og nettlæreren, sier forteller produktansvarlig Terje Dahl i Grieg Multimedia.