ARBEIDSLIV

Splittelse i New Monday

- Forhandlingene mellom ledelsen i New Monday og styret i Den norske Dataforening om å etablere et forretningsmessig grunnlag for videre drift av New Monday har brutt sammen, sier nettverkets styreleder Ole Johnny Solberg.

- Vårt mål har vært å etablere et kompetansesenter som skulle gi et godt tilbud til arbeidsledige innen IKT-bransjen. Den forretningsmessige virksomheten skulle være basert på kursvirksomhet, blant annet overfor Aetat, nærmere bestemt jobbklubber og gründerkurs, samt tilbud til private selskaper i omstilling, sier han.

Beklager

- Det er med beklagelse vi nå må melde at forhandlingene med Dataforeningen så langt ikke har ført frem til enighet om hvordan dette skulle finansieres og organiseres. Dataforeningens Servicesenter vil heller ikke lenger stille faste lokaler til rådighet for oss. Det hevdes at den høye aktiviteten i New Monday med møter og temakvelder oppleves som en belastning for Dataforeningen, sier Solberg.

De fleste av New Mondays medlemmer har ikke vært betalende medlemmer i Dataforeningen. Dette finner ikke Dataforeningen akseptabelt på lengre sikt.

- Vi har derfor besluttet å nedlegge faggruppen New Monday i Dataforeningens regi med virkning fra 17. februar. Arrangementer frem til denne dato går som planlagt, sier Solberg.

- Men håpet er å kunne reetablere nettverksarbeidet i samarbeid med andre partnere eller på egenhånd. Men foreløpig kan vi ikke si noe om når dette kan realiseres, sier han.

Annen versjon

Dataforeningen har en annen versjon av det som nå skjer i New Monday. I et brev undertegnet av Paal Leveraas og Unn Lothe, begge styremedlemmer i New Monday, påpekes det at tre medlemmer, inkludert lederen, har trukket seg fra New Mondays styre. New Monday er en faggruppe opprettet av Dataforeningen, og drives videre i Dataforeningens regi. Den kan ikke ensidig nedlegges av et utvalg styremedlemmer.

De skriver videre at de har full forståelse for at noen av de sentrale ildsjelene føler at de ikke lenger kan bruke så mye tid og krefter som de har gjort hittil på dugnadsbasis. De tre som nå har trukket seg fra styret var arkitekter for en forretningsidé som Dataforeningen Østlandets styre alene ikke kunne stille seg bak i den form og med det kapitalbehovet dette krever.

Avslutningsvis presiseres at New Monday nettverket fortsatt er viktig for Dataforeningen, og at aktivitetene vil bli videreført både på Østlandet og i New Monday faggruppene i Dataforeningens øvrige distriktsforeninger.

Nettverket New Monday ble etablert i fjor som et tilbud til arbeidsledige IKT-folk og har i dag 1050 medlemmer. Det er så langt arrangert fire store nettverksmøter, 100 faggruppemøter og 30 temakvelder.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.