PRODUKSJON

Spiser tømmer

Uten vanillin fra Borregaard, ville ikke isen smakt det samme.
Uten vanillin fra Borregaard, ville ikke isen smakt det samme.
Ole K. Helgesen
23. mars 2006 - 13:18

Trinnvis produksjon

Framstillingen av kjemiske produkter basert på tømmer (spesialcellulose, lignin, vanillin og etanol), foregår i mange trinn:¿ Barken fjernes, og tømmerstokken kuttes til flis. Barken er verdifull som energikilde, og Borregaard får betydelige mengder varmeenergi fra sitt bioforbrenningsanlegg.

¿ Flisen behandles slik at cellulosefibrene frigjøres. Cellulosen går gjennom en rekke bleke- og rensetrinn før tørking og pakking.

¿ De øvrige bestanddelene i tømmeret, blant annet bindemidler og sukkerforbindelser, skilles ut i kokeprosessen. Denne råvarestrømmen (avluten) går til etanolfabrikken hvor sukkeret omdannes til etanol ved gjæring. I denne prosessen dannes kullsyre som brukes i mineralvannproduksjon.

¿ Den sukkerfrie avluten inneholder lignin som er utgangspunktet for produksjon av en rekke verdifulle produkter i lignin- og vanillinfabrikkene.

¿ Det organiske restmaterialet fra tømmerstokken som ikke inngår i noen produkter, går til et biologisk renseanlegg hvor materialet brytes ned ved hjelp av bakterier. I denne prosessen utvikles det biogass (metan) som benyttes som energi kilde. Det biologiske slammet fra denne nedbrytingsprosessen brennes i barkforbrenningsanlegget.

Ved Borregaards fabrikk i Sveits produseres ikke vanillin, men i stedet gjær og gjærekstrakter. Denne produksjonen baseres på sukkeret i tømmeret.BORREGAARD FABRIKKER

Forventet omsetning 2006: 4,5 milliarder kroner

Antall ansatte: 1700

Aktuell med: Nytt forretningsområde

Du skal ikke se bort fra at vaniljesmaken i den forrige isen du spiste kommer fra en treforedlingsfabrikk i Sarpsborg.

Tømmer brukes nemlig til atskillig mer enn papirproduksjon. Nå skal Borregaard rendyrke markedet for naturlige tilsetninger fra tømmer i en lang rekke matvarer.

Smak og sprit

Borregaard utnytter det aller meste av tømmeret til en rekke produkter. Dette krever et stort og omfattende produksjonssystem hvor flere fabrikker er knyttet sammen i produksjonskjeden.

- Blant annet produserer vi spesialcellulose, etanol, lignin og vanillin. Vanillin er kanskje det produktet folk blir mest overrasket over at vi lager, sier Dag Arthur Aasbø, informasjonsdirektør i Borregaard.Alternativ framstilling

Det er vaniljeorkideen folk flest forbinder med vaniljesmak.

Men det dyrkes altfor få orkideer til å tilfredsstille verdens appetitt for vanilje.

Derfor må man finne alternative måter å fremstille vanillin, som er det dominerende aromastoffet i vanilje. Borregaard klarer å lage et naturidentisk vanillinmolekyl med tømmer som råstoff. Det har vist seg å være god butikk.

Gjær

– Jeg tror produsentene av andre næringsmidler ønsker vanillin som kommer fra naturlige råvarer, sier Aasbø.

Ved Borregaards fabrikk i Sveits lager de gjær av tømmer.

Dette brukes som proteinkilde i næringsmidler og dyrefôr, men det blir også videreforedlet til gjærekstrakter og brukes som smaksforsterkere.Tilsetninger

– Vanillin, gjær og omega 3 selges på de samme markedene, ofte til de samme kundene, sier direktør Bjørn Erik Amundsen, som får ansvaret for det nye området Borregaard Ingredients.

– Vi tror at markedet for ingredienser vil ha en god utvikling. Forbrukerne vil ha færre syntetiske tilsetninger i maten, og vi har gode svar med våre vanillin- og gjærprodukter fra tømmer.

Omega-tømmer?

Det bør kanskje understrekes at Borregaard ikke lager fiskeoljen Omega 3 av tømmer, men selskapet eier Borregaard Denomega Nutritional Oils som er en leverandør av Omega 3-oljer.

– Vi samler disse virksomhetene for å styrke samarbeidet og utnytte hverandres sterke sider. Vi vet at det tar tid å bygge opp ny forretningsvirksomhet, men ved å utnytte hverandres kontaktnett kan kollegaene hjelpe hverandre i markedene. Hos de kundene vi allerede har en relasjon til, vil vi kunne spare mye tid, understreker Amundsen.

Det nye forretningsområdet har kunder i mer enn 60 land. Blant markedene er USA det viktigste.

Les mer om: