SAMFERDSEL

Spent på vilkårene

14. sep. 2000 - 11:20

Ti kilometer høyere hastighet på veiene ville redusert transportkostnadene til Ringnes med 16 millioner kroner årlig. Det er ett eksempel på den store betydningen Nasjonal Transportplan vil få for rammebetingelsene til norsk næringsliv. Norsk næringsliv venter spent på hva transportplanen vil by på når den legges frem denne måned.

Viktige felt for Nasjonal Transportplan er avgifter, veinettet og kjøretøybestemmelsene. Teknisk Ukeblad har i den sammenheng sett på logistikkutfordringene til to konsern, Ringnes og Norske Skog. Ringnes kjører ut varer fra noen få produksjonssteder til 40.000 kunder over hele landet. Norske Skog tar mot virke fra skogeiere over hele landet til sine produksjonssteder og eksporterer bortimot 90 prosent av produksjonen. Begge konsernene kan bli sterkt påvirket av transportplanen.

Millioner på spill

25 prosent av totale kostnader i Ringnes går til transport. Farris tappes eksempelvis i Larvik og distribueres over det ganske land. Konsernet har beregnet at en økt hastighet vil redusere kostnadene vesentlig. I tillegg kommer reduserte utgifter til reparasjoner på grunn av bedre veistandard.

Dersom Norge hadde tilsvarende regler for vekt og lengde for lastebiler som Sverige, ville årlige utgifter gått ned med 12 millioner kroner. En halvert dieselavgift ville gi kostnadsreduksjoner på åtte millioner kroner for konsernet.

Krever harmonisering

– Norske Skog venter av Nasjonal Transportplan en harmonisering av regelverket, slik at våre konkurrentland land ikke beholder dagens fortrinn. Vi ønsker at det fylkeskommunale- og kommunale veinettet blir sterkere fokusert og at mer midler kanaliseres til flaskehalsområder, sier direktør Helge Fasseland, Supply, Norske Skog.

Skognæringen er største enkeltbruker av jernbane- og veitransport i Norge. Ifølge Fasseland merker norsk industri den negative konkurransevridningen i forhold til svenske og finske aktører på tre områder: Tillatt nyttelast, veiklasser og avgifter. 95 prosent av tømmeret i Sverige går på veier med maksimalt akseltrykk ti tonn og nyttelast 60 tonn. I Norge er andelen 50 prosent, og her er maksimal nyttelast 50 tonn. Problemet i Norge er de kommunale og fylkeskommunale veiene.

Summen av avgifter i Norge for et vogntog som kjører 150.000 km/år er 45 prosent høyere enn i Finland og 23 prosent høyere enn i Sverige. I tillegg forsterker Norges geografiske beliggenheten konkurranseulempen i forhold til europeisk industri.

Forventninger i Østfold

Informasjonsrådgiver Håkon Aurlien ved Østfold vegkontor mener det er et stort gap mellom trafikantenes forventninger og dagens tilbud. – Nasjonal Transportplan bør omfatte utbygging av E18 og E6 til fullverdig standard gjennom Østfold. Den må også inneholde en skikkelig sum penger til å sette i stand veinettet i og rundt byene, sier han.

2012 er tidsrammen Stortingen la for å oppgradere veistandarden til Svinesund. Sveriges samferdselsminister har som mål å få oppgradert E6 på svensk side til fire-felts standard innen 2007. – Det klarer også vi dersom vi får signaler om dette i transportplanen, sier Aurlien.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.