NYHETER_BYGG

Spennende bygning

Det nye Exporamasenteret på Hellerudsletta er på ingen måte en vanlig standardhall. I motsetning til eksempelvis Vikingskipet på Hamar er utstillingssenteret bygd med frittspennende limtrebuer på 72 meter – uten forankring utenfor yttervegg. Dermed blir veggene loddrette, og det blir enkelt med eventuelle fremtidige utvidelser.

– Denne løsningen er ikke benyttet med limtre i denne størrelsesordenen tidligere, sier Per Eriksson i Åke Larson Construction AS til Teknisk Ukeblad.

Den søylefrie hallen på nesten 8000 kvadratmeter ble innviet den 2. september i forbindelse med utstillingen By og Land 2000. Da arrangerte Det Kongelige Selskap for Norges Vel sitt Norge 2000-arrangement.

Utstillingssenteret eies av Exporama Eiendom AS og drives av Exporama AS.

Skreddersydd

– Exporama Eiendom AS har også utredet muligheten for å bygge et enkelt hotell som kan gi de besøkende et rimelig overnattingsalternativ, sier daglig leder Hans Bårtvedt.

Senteret er bygd for å ivareta dagens og fremtidens bruk til utstillinger, messer og konferanser, og fleksibelt for at det skal være mulig å følge med utviklingen. I tillegg til den søylefrie hallen er det en servicedel på 3000 m2 i tilknytning til inngangspartiet. En egen konferanseavdeling har sitteplass til 570 personer, utstillerkantine, pressesenter og seks konferanserom. Adkomsten er tilrettelagt for tunge transporter i forbindelse med rigging av messer og for bevegelseshemmede.

Det er installert 140 faste uttak for tele- og datadistribusjon i servicedelen. Hele nettet er samlet i et knutepunkt i datasentralrommet.

Vestibylen er luftig og åpen og er utformet slik at det er lett å orientere seg i messesenteret. En underetasje på 6000 m2 er også en del av prosjektet.

Larson-metoden

Senteret er ført opp på vanskelige grunnforhold der det tidligere har gått ras. Derfor er det utført geotekniske undersøkelser og grunnstabiliserende tiltak. 144 rammede betongpeler står på fjell, rundt 15 meter under overflaten.

De gamle hallene kan også benyttes til utstillinger. Utearealet er på hele 370 dekar.

Eriksson forteller at hele byggeprosjektet ble gjennomført på 14 måneder – etter Åke Larson-metoden: – Det betyr at vi hadde både prosjekt- og byggeledelse. Vi har ingen egen arbeidsstokk, men leier inn alt. Vi tar også ansvaret for underleverandørenes leveranser – både når det gjelder kvalitet og pris. Det innebærer at eventuelle besparelser tilfaller byggherren.

Tre, stål og betong

På betongpelehodene er det lagt frittbærende dekker med spennvidder på 12 meter, men på den nedre hallen er det gulv støpt på grunnen. Den øvre hallen er 108 meter lang og er bygget av limtrebuer med spennvidder på 72 meter og 20 meter fri høyde. Vegger og tak består av prefabrikerte sandwich-elementer Ytterveggene er kledt med trepanel impregnert med brannhemmende stoff.

Servicebygget og nedre utstilllingshall er sprinklet, i tillegg er det brannskap med skumslukking. Bygningen har også heldekkende brannvarslingsanlegg med linjedetektorer og et talevarslingsanlegg.

Det er et stort behov for termisk energi, og det må være mulig å heve temperaturen i bygget raskt. Derfor har messehallen et strålevarmeanlegg i taket – basert på LPG som energibærer – på grunn av ønsket om sonedelt oppvarming og rask tilgang på effekt. Den samme gassen benyttes også til kjøkken og grill. Servicebygget har vannbåren gulvvarme i kombinasjon med radiatorer under vinduene. Energibæreren er pellets. Statoil, som eier og driver varmeforsyningssystemet gjennom Ferdig Varme, har dermed totalansvaret for energiforsyningen, også elektrisitet.

Les mer om: