BYGG

Sparket fire rådgiverselskaper

Joachim Seehusen
29. apr. 2010 - 07:22

Tilstandsvurdering av Osloskolene

  • I 2008 startet Undervisningsbygg et prosjekt for tilstandsvurdering av Osloskolene.
  • Det er til sammen 177 skoler i Oslo, 155 – 160 av disse er med i prosjektet som har to mål.
  • For det første skal kartleggingen brukes til å utarbeide en plan for drift og vedlikehold av skolene, så skal Undervisningsbygg få en oversikt over vedlikeholdsetterslepet.
  • Da Undervisningsbygg ble opprettet i 2002 var det et estimert etterslep på tre milliarder kroner. Undervisningsbygg regner med at det nå er redusert til en milliard, men vil ha det dokumentert.
  • I forkant av prosjektet er det utarbeidet metoder og kriterier for å få mer obljektive vurderinger av byggenes tilstand.
  • Etter en anbudsrunde på Doffin ble kontrakten tildelt A.L. Høyer, Norconsult, Rambøll og Sweco.


I brevet der Undervisningsbygg varsler avbestillingen av et 60 millioners prosjekt om kartlegging av tilstanden til Osloskolene, sendt 17. desember i fjor, går det frem at kostnadene har løpt løpsk.

"Oppdragets utførelse har vist seg å medføre betydelig større kostnader enn hva Undervisningsbygg finner akseptabel." skriver eiendomsdirektør Marianne Stokkereit Aasen og seniorrådgiver Terje Sandtrø.

Det skal være snakk om overskridelser i størrelsesorden 30 til 40 prosent.Komplisert kommunikasjon

Men det var ikke bare kostnadene som kom ut av kontroll, også kommunikasjonen ble vanskelig.

– Opprinnelig ønsket vi samlokalisering med ett team og korte kommunikasjonslinjer, men de valgte selv å sitte hver for seg hos sine bedrifter. Vi så at det ikke fungerte. Kommunikasjonen ble for komplisert og vi måtte kutte ned på antall rådgivere, hver av de fire selskapene hadde sitt team, forteller seniorrådgiver Terje Sandtrø hos Undervisningsbygg.

I et brev til de fire datert 3. mars i år tar Undervisningsbygg sterke ord i bruk, og hevder at det har vært "store innslag av slurvefeil", at det har vært "til dels stor variasjon hva gjelder kostnader og kvalitet... særlig ett av firmaene har levert dårligere kvalitet enn hva prosjektet forventer."

Nå har Undervisningsbygg lyst ut oppdraget en gang til, og valgt nytt team. Den nye prosjektgruppen består av fire personer fra Reinertsen, Hjellnes Consult, Venator og K-Røvik Prosjektledelse. Hvert av de fire selskapene stiller med kun en person hver og de får kontorplass hos Undervisningsbygg.

– De er i ferd med å starte. Først må de gjøre seg kjent med underlaget og det arbeidet som allerede er gjort. Om lag en tredjedel av skolene ble kartlagt i den første delen av prosjektet, forteller Sandtrø.

VURDERT: Engbråten skole er en av nær 160 skoler i Oslo som skal få vurdert tilstanden og utarbeidet vedlikeholdsplan. Denne skolen kom godt fra undersøkelsen som allerede er avsluttet av de som senere fikk sparken. Joachim Seehusen

Tvist

Etter varselet om oppsigelse reagerte de vrakete rådgiverne. I et felles brev datert 2. februar skriver de: "Denne handlemåten mener vi er i strid med kontrakten, samt et brudd på den alminnelige lojalitetsplikten."

Lenger ned i brevet hevder de fire at Undervisningsbygg opptrer i strid med "de grunnleggende krav til offentlige anskaffelser, særlig kravet til god forretningsskikk." og at "avbestillingen er ugyldig og en gjennomføring vil være et erstatningsbetingende brudd på kontrakten."

Norconsult, Sweco, Rambøll og A.L. Høyer avslutter brevet med å be om at Undervisningsbygg trekker avbestillingen og at ny utlysning trekkes eller utsettes.

Undervisningsbygg mener at avbestillingen er gyldig, blant annet fordi kontraktene med denne klausulen ble gjenstand for forhandlinger før de ble signert.Tenkeboksen

Etter det har ikke Undervisningsbygg hørt noe.

– Nei, per i dag har de ikke kommet med noe krav mot oss, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg.

Men en reaksjon er på vei.

– Vi har ikke lagt den ballen død. Selv om det står i kontrakten at den kan sies opp, er denne oppsigelsen helt feil og Undervisningsbygg har brukt en fremgangsmåte vi er uenige i. Vi vurderer nå hvordan vi skal reagere, sier Morten Engh, regiondirektør i Rambøll.

Han vil ikke kommentere hvilke alternativer de fire har, erstatningskrav eller krav om at den opprinnelige kontrakten vidreføres.

– Det er det vi diskuterer nå, men vi regner med å komme frem til en minnelig ordning med Undervisningsbygg, sier Engh.

– Jeg er ikke kjent med at vi har kommet i en liknende situasjon noen gang tidligere.

Heller ikke Norconsult er veldig interessert i å snakke om striden. I en e-post skriver Stein Tidemann, divisjonsdirektør for bygg og anlegg at " vi er både overrasket over og uenig i avbestillingen. Vi er i forkant ikke blitt informert om utilfredsstillende kvalitet på vårt arbeid eller at kostnaden er for høy."

Tidemann bekrefter at de fire ikke har tenkt å akseptere avbestillingen og at det nå pågår samtaler mellom de fire om hvordan de skal reagere.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.