KRAFT

Sparer strøm med smart veilys

Jannicke Nilsen
28. jan. 2008 - 07:00

Smartere lys kan spare opp mot 70 prosent strøm. Lyset blir ikke dårligere av den grunn.

Suksessprosjekt

I 2004 testet Samferdselsetaten i Oslo 120 nye gatelys med dimmere i en vei på Oppsal i Oslo.

De splitter nye gatelyktene dempet og forsterket lyset etter behov samtidig med at den totale energibesparelsen var i overkant av 70 prosent.

Nå legges siste hånd på et norskinitiert EU-prosjekt, som kan føre til mer energieffektiv veibelysning i byer over hele Europa.

Klimaverktøy

Planen er at en ny, teknisk norm for gatebelysning i Europa skal bankes igjennom i EU før sommeren. Initiativet til EU-prosjektet kom fra en Hafslund-ansatt, i samarbeid med Oslo kommune.

– Dette kan bli et godt verktøy i kampen for å spare energi og redusere utslipp av CO 2, sier initiativtaker til prosjektet og pensjonert Hafslund-ansatt, Eirik Bjelland.

EU-prosjektet har som formål å utvikle teknologi, forespørselsdokumenter og nye standarder.

EU-mal

– Mange trenger et puff for å få innført intelligent veibelysning. Det vi nå gjør er å utvikle en mal for offentlige instanser som skal legge ut anbud på helt ny eller oppgradering av gatebelysning, sier senioringeniør og prosjektkoordinator for EU-prosjektet, Bjørn Sandtveit i Hafslund.

Belysning av Europas godt utbygde veinett sluker i dag rundt 60 TWh, viser beregninger fra EU, og det er mye på tjene på å innføre nye og mer effektive armaturer og intelligent veibelysning.

Enorm besparelse

– Det er antydet en mulig besparelse på 38 TWh. Det er enormt, sier Sandtveit.

Det startet i 2002 ved at Bjelland tok initiativ til å sette opp en helt ny lampetype fra Phillips. 11 lamper med datastyrt dempefunksjon, såkalt dynamisk løsning, ble satt opp utenfor NTNU i Trondheim.

Energibesparelsen var så stor at Hafslund og Oslo kommune i 2004 bestemte seg for å sette opp 120 gatelamper på to tennkretser langs flere veier på Oppsal. Ny og effektiv armatur reduserte behovet for antall lamper. På toppen kom energibesparelsen av at gatelyktene dempet og forsterket lyset etter behov.

Sparer 65 prosent

Da myndighetenes pålegg om at alle PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur i Norge skulle skiftes, var valget klart. Oslo sentrum skulle få intelligent veibelysning.

– Så langt har vi installert og satt i drift 6500 gatelykter med dimming. Så langt har estimatene våre slått til: Totalt sparer vi rundt 65 prosent energi ved å skifte ut gamle lysarmaturer og installere dimmere. Dimmingen står for rundt 20 prosent av besparelsen, forteller Sandtveit.

I løpet av første 2008 vil Hafslund ha satt opp rundt 8000 gatelys med dimmere rundt om i Oslo.

Se større illustrasjon her.