ENERGI

Sparer penger og miljø

Det dreier seg om å resirkulere avgasser fra tankskip, oljeinstallasjoner og andre petroleumsinstallasjoner på land og til havs. Årlig fordunster det flere millioner tonn flyktige organiske forbindelser (volatile organic compound – VOC) til atmosfæren. Dette er ikke bare et stort klima- og miljøproblem, men også et stort økonomisk tap for oljeselskapene.

Tolv supertankere forsvinner

– Bare fra verdens tankflåte kan det gjenvinnes mellom en halv og tre millioner tonn årlig, hevder direktør Oscar Spieler i tankskipselskapet Frontline AS til Teknisk Ukeblad Interaktiv.

Det vil at hydrokarboner og andre organiske forbindelser tilsvarende innholdet i to til tolv supertankere (!) forsvinner i løse lufta hvert år.

Systemet er utviklet gjennom et samarabeid melleom Frontline og Venturie, og tankskipselskapet planlegger å implementere systemet på alle sine 70 tankskip innen fem år.

Andre systemer

Tidligere har også Statoil og Kværner utviklet og implementert teknologi på sine installasjoner for å gjenvinne VOC.

– Men vi baserer oss på en absorbsjonsprosess i motsetning til de to nevnte, som baserer seg på rekondensering. Fordelen er en mye lavere energiinnsats. Vårt system krever kun 50 kW fire til åtte timer i døgnet for å gjenvinne de flyktige organiske forbindelsene, understreker Spieler.

Spieler hevder at Frontline ikke har noen direkte økonomisk interesse av å implementere og drive systemet på sine skip. – Gevinsten går direkte til oljeselskapene og miljøet. Men vi ønsker å profilere oss som et miljøbevisst tankskipselskap, og håper at oljeselskapene skal være like bevisste i sin miljøtenkning.

Kommersielt tilgjengelig

Teknologien er tilgjengelig også for andre som ønsker å redusere avgasningstap og spare miljøet. Spieler peker på oljeinstallasjoner på land så vel som bensinstasjoner som aktuelle. Frontline eier 20 prosent av teknologien, som kan vise seg å bli en gullgruve i et stadig mer miljøbevisst marked.

– Vi har ikke etablert noe salgsapparat for eventuelle kunder. Men dersom det er kunder som er interesserte vil vi i utgangs punktet være positive, lover Spieler.

Les mer om: