IKT

Sparer milioner på e-handel

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
4. mars 2002 - 08:43

Norske kommuner regner med å spare flerforldige millioner kroner ved å foreta innkjøp over den nye markedsplassen.

Pilotfasen med handel mellom de utvalgte kjøpere og leverandører vil vare i 12 uker. Når markedsplassen er godkjent, skal den bli tilgjengelig for alle virksomheter underlagt lov om offentlige anskaffelser og deres leverandører.

Oslo, Trondheim og Bærum kommune samt Forsvaret er noen av deltakerne i pilotfasen, som går frem til 1. juni.

- Det har vært noen hektiske måneder etter at IBX ble valgt som samarbeidspartner på dette prosjektet. Fremdriften har vært etter planen, og vi er godt i gang med neste fase av prosjektet, sier Atle Reinseth i Statskjøp.

Larvik kommune har gjort sine første kjøp på markedsplassen.

- Vårt mål er å spare ti millioner kroner på innkjøp i år. Markedsplassen bør kunne bidra positivt til å nå dette målet, sier prosjektdirektør Olve Fossedal i kommunen.