ARBEIDSLIV

Spar på seniorene

18. apr. 2001 - 07:30

Beregningene bygger på forutsetninger om at 72.000 av dagens pensjonister hadde fortsatt sitt yrkesaktive liv, fremfor å forlate arbeidslivet før ordinær pensjonsalder.

Econ Senter for økonomisk analyse har foretatt beregningene på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Tallet omfatter 31.000 AFP-pensjonister, 12.000 førtidspensjonister utenfor AFP-ordningen og 29.000 ekstra uførepensjonister over 60 år, som følge av at uføreratene har endret seg etter 1980.

Stort potensial

Tallene viser produksjonsgevinsten en kunne oppnå, hvis dagens arbeidsliv hadde vært bedre tilpasset eldre arbeidstakere, mener Econ-forsker Einar Bowitz:

– Hvis vi forutsetter et arbeidsliv som rekrutterer færre uføre, at AFP og andre førtidspensjonsordninger var overflødige, og i tillegg legger til grunn en gjennomsnittlig verdiskapning på 345.000 kroner per årsverk, ville vi ha oppnådd samfunnsmessige innsparinger i størrelsesorden 13 milliarder kroner.

Verdifulle eldre

Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk sier hensikten med beregningene er å vise hvor verdifulle eldre arbeidstakere er for arbeidslivet.

– Både enkeltbedrifter og samfunnet som helhet kan tjene betydelige beløp på å ta i bruk de ressursene som eldre representerer i arbeidslivet, fremfor å sluse dem ut før ordinær pensjonsalder.

Lunde har ingen illusjoner om et samfunn blottet for førtidspensjonering. Han har heller ingen ønsker om å fjerne ordningen med avtalefestet pensjon.

– AFP representerer en fleksibilitet i pensjonssystemet som mange har stort behov for. Jeg tror likevel at både bedrifter og enkeltpersoner vil ha interesse av å vite at det er betydelige gevinster å innkassere på et arbeidsliv som legger forholdene til rette for at seniorene skal få brukt evnene og arbeidslysten sin lengst mulig.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.