FAGARTIKLER

Spar gjennom sluttbrukeren

Effektforbruket kan reduseres med 10-15 prosent hos bolig- og næringskunder. Dette viser et nylig avsluttet forskningsprosjekt; Implementering av DSM i Oslo - IDO-prosjektet. Tiltak på sluttbrukersiden medfører at kostbare nettforsterkninger kan utsettes eller unngås.

For næringskunder har prosjektet identifisert og tilrettelagt for tiltak som for eksempel prosessendringer, alternative energibærere, tradisjonelle rehabiliteringstiltak og sentral driftskontroll med effektbegrenser. Kundene har selv bekostet iverksettelse av tiltakene, mens nettselskapets kostnader har vært begrenset til å motivere og foreslå tiltak.

De energi- og effektreduserende tiltakene har bidratt til å redusere marginalkostnaden med ca 30 prosent sammenlignet med konvensjonell utbygging, fra 800 kr/kW til 540 kr/kW. Samfunnsforskere har blant annet evaluert og gitt føringer for arbeidsmetodikken, noe som vil gi resultater ved gjennomføring av lignende prosjekter.

Varmtvann

Automatisk styring av varmtvannsberedere og varmeovner er de mest optimale effektreduserende tiltak for boligkunder. Over 10 prosent reduksjon av det maksimale effektuttaket ble oppnådd, uten at de 170 beboerne opplevde forringelse av komfort. Dette var tilstrekkelig til å unngå en omfattende utskiftning av forsyningsnettet i området. Resultatet fra en spørreundersøkelse og intervjurunde hos sluttbrukerne viste at over 80 prosent er positive til at nettselskapet styrer varmtvannsberederne.

De fleste nettselskaper opplever flaskehalser på ulike nivå i nettet. Resultater fra IDO og lignende prosjekter, viser at sluttbrukeren er en potensiell effektreserve. Hvorvidt denne lar seg realisere, er avhengig av kostnadene ved sluttbrukertiltak. E-CO Partner og Viken Energinett har gjennom sitt forskningsarbeid, kommet frem til en metodikk som gjør tiltak på sluttbrukersiden konkurransedyktig med nettutbygging.

Internett-erfaringer

I tillegg har prosjektet gjennom utprøving av ny teknologi hos et utvalg av beboerne oppnådd verdifulle erfaringer med strømstyring via internett. Dette gjør det mulig for nettselskaper å benytte sluttbruker som en effektreserve. Viken Energinett og BKK er blant aktørene som vurderer å gjøre nytte av disse erfaringene for å se på muligheten for salg av sluttbrukers effekt til regulerkraftmarkedet. I februar 2001 ble det satt ny forbruksrekord i Norge, 23.054 MW. Ved en ekstra kald kuldebølge, som vi statistisk opplever hvert tiende år, kan det totale norske forbruket komme opp i 23.400 MW. Samtidig ligger den normale produksjonskapasiteten et sted mellom 22.300 og 23.700 MW. Begrenset utbygging av ny produksjonskapasitet gjør at man må fremskaffe effekt på andre måter for å dekke etterspørselen.

Den stadig økende energi- og effektbruken gjør at nettselskaper må bygge ut og forsterke nettet. Kunnskap om sluttbrukertiltak åpner for alternative løsninger til nettforsterkninger og ikke minst for nye forretningsmuligheter.

IDO-prosjektet

IDO-prosjekt har strukket seg over en 4-årsperiode og er utført av E-CO Partner - tidligere Oslo Energi Konsult og Oslo Energi Enøk - i samarbeid med Viken Energinett. Finansielle bidragsytere har vært Norges Forskningsråd, lovpålagte enøk-midler, Oslo Kommune Enøkbedriften og Viken Energinett.

Resultatene fra forskningsprosjektet bygger på tiltak utført hos et utvalg bolig- og næringskunder i områder med planlagte nettforsterkninger. Vesentlige suksessfaktorer i denne sammenheng har vært en kombinasjon av tradisjonell enøk- og nettplanleggingskompetanse i tillegg til en god dialog med sluttbrukerne.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.