BYGG

Spår flere byggskader

KLARER IKKE: 25 cm isolasjon i veggene klarer vi ikke uten skader, hevder byggenæringens representanter.
KLARER IKKE: 25 cm isolasjon i veggene klarer vi ikke uten skader, hevder byggenæringens representanter.Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
24. nov. 2006 - 12:54

– Vi klarer ikke å oppfylle disse kravene med en overgansperiode på to år, hevder Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening.

Haga krever praktiske tiltak

Stemingen grenset til amper da Kommunal og Regionaldepartementet 14. november arrangerte et siste informasjonsmøte for byggenæringen før de endelige forskriftene blir utformet og fremmet overfor regjeringen. Åslaug Haga gjorde det klart at hun vil ha praktisk gjennomførbart regelverk. – Jeg vil ikke ha noe Stutum-regelverk. Opprinnelig var det foreslått 30 prosent skjerping av kravene, nå er det justert til 25 prosent. Jeg skjønner at det stiller næringen overfor utfordringer, sa statsråden.

Lågøyr hevdet BNL var i utgangspunktet positive til kravene. – Vi har etterlyst det gjennom flere regjeringen. Vi er enige i de teoretiske beregningene til Statens Bygningstekniske Etat, men i praksis går det ikke. Vi opplever ikke kravene som realiserbare.

Lågøyr pekte på at næringen i dag produserer byggskader og byggefeil for mellom 12 og 14 milliarder kroner hvert år, og spådde at med nye krav slik de er foreslått, vil få en økning i omfanget .

Kompetanseproblem i små bedrifter

Det er 2200 bedrifter i norsk byggenæring med færre enn ti ansatte. Det er denne gruppen som får de største utfordringene. – Vi har et kompetanseproblem, jeg klarer ikke kjøre tilstrekkelig mange gjennom nødvendig opplæring på to år, fastslo Jørgen Leegaard, fagsjef og administrerende direktør i Byggmesterforbundet.

Per Jæger fra Boligprodusentene etterlyste bygningstekniske detaljer som i dag ikke finnes for de strengere forskriftene. Ellers ville han ha mildere krav.

– Vi er utrolig offensive hvis vi går for 20 cm isolasjon i vegg, hevdet Jæger. Forslaget sier 25 cm. Det er foreslått innført et krav til tetthet på 1,5 luftutveksling per time. – Vi tror snittet i dag ligger på tre, men vi har ikke målinger. Jeg tror 2,5 vil være håndterbart, men vi mangler kunnskap, påpekte Jæger.

Les mer om: