Spår ekstreme strømpriser ved russisk gasskutt

I USA vurderer politikere å forby russisk olje. Svarer russerne med å strupe gasseksporten, kan det koste Vest-Europa dyrt.

Spår ekstreme strømpriser ved russisk gasskutt
Russland sender gass til Europa gjennom både Ukraina, Hviterussland og Polen, i tillegg til gjennom Nord Stream 2 gjennom Østersjøen. Nord Stream 2 er lagt på is etter at Russland invaderte Ukraina. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU Media

Det er lite sannsynlig, mener ekspertisen, men dersom Russland kutter all gasseksport til Europa vil det koste mange vesteuropeiske land dyrt.

– 40 prosent av Tysklands gassimport er fra Russland. Det er ekstreme volum, sier Lars Lysdahl i Rystad Energi til Teknisk Ukeblad.

– Italia, Nederland og Belgia får også mye gass fra Russland. De landene blir hardt rammet om Russland struper gassleveransene, sier han.

Ekstreme strømpriser

– Dersom det skjer, vil det gi ekstreme strømpriser, sier Indra Øverland, som er forskningsleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Han mener det er lite sannsynlig at russerne kutter gassforsyningen til Europa, men at man ikke kan utelukke det.

– Det er lite sannsynlig, for de trenger pengene og har historisk vært veldig opptatt av å opprettholde omdømmet som en stabil gassleverandør til Europa. Men det virker ikke rasjonelt det som nå skjer i Ukraina, så man kan ikke utelukke noe, sier han.

Lars Lysdahl i Rystad Energi er enig:

– Jeg tror det skal veldig mye til, men man skal aldri si aldri. Skulle det skje, vil energiprisene gå i taket, sier han.

– Da vil vi få energipriser som er langt høyere enn det vi har sett i vinter, sier Lysdahl.

Lite gass på lager

Etter en vinter med energikrise er gasslagrene i Europa allerede lave. Samtidig går norsk gasseksport for full maskin. Det er vanskelig å se for seg at Europa på kort sikt skal klare å erstatte den russiske gassen, mener Lysdahl.

– Det er noen andre gassrør til Europa, blant annet ett fra Aserbeijan som går gjennom Svartehavet. Dessuten eksporterer Qatar LNG til Europa via Italia, sier han.

– Men leveransene fra Russland er så store, at kuttes den vil du likevel få et enormt underskudd på gass. Gassprisene vil skyte til himmels og energiprisene vil følge etter, sier analytikeren.

EU mener likevel de skal klare seg fram til sommeren, dersom Russland kutter gassleveransene.

– Kommisjonens analyse er at vi vil klare å dekke behovet, men prisene kommer til å bli høye, uttalte den svenske energiministeren Khashayar Farmanbar på en pressebrifing mandag. Lysdahl mener likevel det vil sette Tyskland på en ultimat prøve.

– På lengre sikt må de få tak i gass fra andre steder, sier han til TU.

Er det realistisk?

– Det er veldig vanskelig få inn så store volumer på kort tid. De bygger jo LNG-terminaler nå for å kunne importere mer flytende gass fra andre land, men det vil ta tid, sier han.

Skulle Russland strupe gasseksporten til Europa, vil det være dramatisk, mener forskningsleder Indra Øverland ved NUPI. Foto: Christopher Olssøn

Kan importere mer LNG

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt regner det som lite sannsynlig at russerne kutter gasseksporten.

– I den situasjonen Russland er i nå, med store sanksjoner, så er gasseksporten en av inntektsmidlene landet fortsatt kan stole på. Den blir dermed enda viktigere i dagens situasjon. Rasjonell argumentasjon skulle derfor tilsi at de vil være tilbakeholde med å begrense gasseksporten. Men man kan ikke se bort ifra at mer kortsiktige vurderinger blir utslagsgivende i krigens hete, sier han.

Skulle gasseksporten bli strupet, mener han i likhet med Lysdahl og Øverland at konsekvensene vil være dramatiske.

– Det vil utvilsomt slå negativt ut i Tyskland som har veldig høy avhengighet av gass. Det vil helt klart føre til en voldsom prisøkning på gass og elektrisitet, sier Moe.

– Det som er spørsmålet, er hva slags andre forsyningslinjer man har. Det er kapasitet til å ta inn mer LNG i Europa, men den må komme fra et sted og import vil prises veldig høyt, sier han.

Vurderer oljeboikott av Russland

En fjerdedel av den russiske gasseksporten til Vest-Europa går gjennom Ukraina. Et mer realistisk scenario, enn full gasstopp, er derfor at forsyningen gjennom Ukraina forsvinner, mens resten av importen, gjennom Polen og Østersjøen, fortsetter som normalt.

– Det er ikke nok LNG til å erstatte all gassimport fra Russland, uttalte Sindre Knutsson, i Rystad Energi, til TU forrige uke. Men dersom det bare var importen gjennom Ukraina som falt bort, mente Knutsson det ville være mulig å erstatte.

Hans kollega Lysdahl, er enig:

– Det som hadde vært interessant, var om man hadde fått et slags sosialt opprør i Vest-Europa mot russisk gass. Dersom tyskerne og kanskje også innbyggerne i andre land hadde skrudd ned termostaten to til tre grader, kunne bildet kanskje sett annerledes ut. Vinteren er snart over, og det er bare mars, april før det er vår i luften, sier han.

Onsdag ble det kjent at flere senatorer i USA nå tar til orde for å stanse import av russisk olje.

– Hvert fat med olje som kommer ut av Russland har blod i seg, uttalte den republikanske senatoren Lindsey Graham til Wall Street Journal.

Den demokratiske senatoren Ed Markey sier til samme avis at han vil foreslå en lov om å forby russisk oljeimport.

Les også