Søvik til Multikonsult

Søvik til Multikonsult
SAMMEN: Også konsulentsiden i byggebransjen konsoliderer seg. Det er sammenslåingen av Søvik og Multikonsult et eksempel på. Bilde:


Søvik fortsetter som eget selskap ut 2007. I denne perioden vil de to selskapene gradvis samordne driften og være fullt integrerte fra januar i 2008.

Søvik er et frittstående rådgivende ingeniørfirma innen byggteknikk og prosjektadministrasjon. De har 25 ansatte.

Firmaet ble etablert i 1986, men har aner tilbake til 1923. Multikonsult har 725 ansatte og er et ledende landsdekkende multifaglig rådgiverselskap innen bygg og anlegg. De har 17 kontorer i Norge og tre i utlandet.

Les mer om: