ARKIVNYHETER

Soppskader etter brann

Bilde: ARKIV

To ingeniørstudenter, Hanne Jørgensen og Monika H. Kristiansen, ved Høgskolen i Østfold (HiØ) har på oppdrag fra brannvesenet i Hvaler funnet flere typer muggsopp både i brannvesenets biler og i brannherjede bygninger etter slukking.

Jotun knekker soppen

Undersøkelsene ble satt i gang fordi det ofte oppstår soppskader etter brann. Som en del av skadeforebyggende tiltak kan kampen mot muggsopp nå trappes opp hos brannvesen rundt om i vårt langstrakte land.

Studentene har funnet at Jotun-produktet Impex i en konsentrasjon av 1,4 ml pr liter vann i bilenes tanker er et effektivt middel mot soppvekst.

Expo viser krative ingeniører

Hovedprosjektene stilles hvert år ut, og konkurrerer om premiering og oppmerksomhet på utstillingen Expo. Expo-general Svein Vikhals ved avdelingen for ingeniør- og realfag i Sarpsborg trekker frem dette som et eksempel på godt studentarbeid.

Expo er HiØs årlige forsommerbegivenhet og ble i år arrangert 5.-7. juni. Arrangementet er blitt en viktig møteplass for jobbsøkende studenter, næringslivets representanter og andre interesserte som ønsker å vite mer om hva som skjer ved ingeniørutdanningen.