Søppeltall

  • Miljø
  • 1.900.000 av dette var husholdningsavfall. Det betyr en økning på 40 prosent fra 1995 og avfall fra husholdninger er det som øker mest.

  • 800.000 matavfall ble kastet i 2002. Dette er en økning på 60 prosent fa 1995.

  • 300.000 tonn metallavfall ble eksportert for materialgjenvinning i 2002. Også andre typer avfall eksporteres, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå

  • 130.000 tonn restavfall ble eksportert i 2003. Dette avfallet gikk til forbrenningsanlegg og ble energiutnyttet.

  • 418 kg avfall produserer hver av oss årlig og vi kaster stadig mer. Den årlige avfallsmengden har det siste tiåret økt med ca. 18 prosent.