Søppeltall

  • Miljø
  • 1.900.000 av dette var husholdningsavfall. Det betyr en økning på 40 prosent fra 1995 og avfall fra husholdninger er det som øker mest.

  • 800.000 matavfall ble kastet i 2002. Dette er en økning på 60 prosent fa 1995.

  • 300.000 tonn metallavfall ble eksportert for materialgjenvinning i 2002. Også andre typer avfall eksporteres, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå

  • 130.000 tonn restavfall ble eksportert i 2003. Dette avfallet gikk til forbrenningsanlegg og ble energiutnyttet.

  • 418 kg avfall produserer hver av oss årlig og vi kaster stadig mer. Den årlige avfallsmengden har det siste tiåret økt med ca. 18 prosent.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå