KRAFT

Søppeleksport truer fjernvarme

Fjernvarme er avhengig av søppel til forbrenningen. Men mye av søppelet sendes til Sverige.
Fjernvarme er avhengig av søppel til forbrenningen. Men mye av søppelet sendes til Sverige. Bilde: Trond Gram

Årsaken er at det er mye mer lønnsomt å kjøre søppelet til nabolandet, der det har vært et sterkt prisfall på avfallsforbrenning.

I tillegg har vi fått deponiforbud og endringer i avfallsavgiftene i Norge.

Ikke nok søppel

Dette har satt en støkk i utbyggerne av forbrenningsanlegg og fjernvarme i Norge, som sliter med å skaffe nok avfall til anleggene sine.

– Hele fjernvarmesatsingen vil stoppe opp hvis ikke myndighetene begrenser eksporten av avfall. Det må skje straks, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk fjernvarmeforening til Kommunal Rapport.

Storstilt utbygging

Det er vedtatt utbygginger for 6–8 milliarder kroner i Oslo, Hamar, Fredrikstad/Sarpsborg, Bergen, Ålesund, Trondheim og Troms.

Bak utbyggingen står kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper i samarbeid med energiselskaper, også disse i stor grad eid av det offentlige.

Administrerende direktør Steinar Nævdal i Bergen interkommunale renholdsverk (BIR) er ikke fornøyd med at bergenssøppelet kan komme til å bli kjørt til Sverige.

– Vi har investert 780 millioner kroner og er avhengig av deler av dette avfallet. Per dato ser det mørkt ut. Det er ekstremt lave priser i Sverige. Vi må ha 1.000 kroner per tonn avfall for å få det til å gå rundt. Svenskene slår oss med kanskje 250-300 kroner, sier han.To semitrailere i timen

Utbyggingen applauderes av regjeringen, som vil firedoble produksjonen av bioenergi innen 2020.

Men nå velger stadig flere å kjøre søppelet til Sverige.

– To semitrailere med norsk avfall krysser svenskegrensen hver time, hvert døgn i året. De genererer store klimagassutslipp som ikke kommer fram i noe miljøregnskap, sier Juhler.

Hun frykter at eksporten vil firedobles på kort tid, fra 100.000 til 400.000 tonn, og at de norske anleggene vil få store økonomiske problemer.