Søppeleksport truer fjernvarme

Søppeleksport truer fjernvarme
Fjernvarme er avhengig av søppel til forbrenningen. Men mye av søppelet sendes til Sverige. Bilde: Trond Gram

Årsaken er at det er mye mer lønnsomt å kjøre søppelet til nabolandet, der det har vært et sterkt prisfall på avfallsforbrenning.

I tillegg har vi fått deponiforbud og endringer i avfallsavgiftene i Norge.

Ikke nok søppel

Dette har satt en støkk i utbyggerne av forbrenningsanlegg og fjernvarme i Norge, som sliter med å skaffe nok avfall til anleggene sine.

– Hele fjernvarmesatsingen vil stoppe opp hvis ikke myndighetene begrenser eksporten av avfall. Det må skje straks, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk fjernvarmeforening til Kommunal Rapport.

Storstilt utbygging

Det er vedtatt utbygginger for 6–8 milliarder kroner i Oslo, Hamar, Fredrikstad/Sarpsborg, Bergen, Ålesund, Trondheim og Troms.

Bak utbyggingen står kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper i samarbeid med energiselskaper, også disse i stor grad eid av det offentlige.

Administrerende direktør Steinar Nævdal i Bergen interkommunale renholdsverk (BIR) er ikke fornøyd med at bergenssøppelet kan komme til å bli kjørt til Sverige.

– Vi har investert 780 millioner kroner og er avhengig av deler av dette avfallet. Per dato ser det mørkt ut. Det er ekstremt lave priser i Sverige. Vi må ha 1.000 kroner per tonn avfall for å få det til å gå rundt. Svenskene slår oss med kanskje 250-300 kroner, sier han.To semitrailere i timen

Utbyggingen applauderes av regjeringen, som vil firedoble produksjonen av bioenergi innen 2020.

Men nå velger stadig flere å kjøre søppelet til Sverige.

– To semitrailere med norsk avfall krysser svenskegrensen hver time, hvert døgn i året. De genererer store klimagassutslipp som ikke kommer fram i noe miljøregnskap, sier Juhler.

Hun frykter at eksporten vil firedobles på kort tid, fra 100.000 til 400.000 tonn, og at de norske anleggene vil få store økonomiske problemer.