Sommervikaren ble Hydro-sjef: - Sterkere fokus på teknologi

  • nettarkiv
For 30 år siden jobbet NTH-studenten og sommervikaren Svein Richard Brandtzæg nattskift som cellepasser for elektrolyse-cellene i Søderberg-ovnene på Hydro Karmøy. Når selskapet 30 år senere legger ned sin eldste produksjonslinjen, tar den tidligere sommervikaren over ledelsen av det som har vokst til å bli ett av verdens ledende aluminiumsselskaper.

- Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at jeg en dag skulle lede dette selskapet, forteller den nyansatte konsernsjefen.

Første teknolog på 32 år

Brandtzæg er sivilingeniør, har doktorgrad i organisk kjemi og har jobbet i selskapet siden han begynte ved Årdal og Sunndal Verk i 1985. Nå blir han første teknolog i sjefsstolen siden industribyggeren og sivilingeniøren Johan B.Holte ga seg i 1977.

- Teknologien kommer til å få et sterkere fokus for Hydro fremover. Vi må forberede våre produksjonssystemer og jobbe tettere mot kundene. Vi må jobbe aktivt med innovasjon sammen med kundene og kommer til å satse på teknologiutvikling, sier han til Teknisk Ukeblad.

I det siste intervjuet Reiten ga som konsernsjef i Hydro sa han at 2009 kommer til å bli tøft. Overfor Teknisk Ukeblad utdyper han at utfordringen for selskapet nå er å tilpasse produksjonskapasitet og kostnader. Det er ingen vits i å produsere for lager, mener han.

- Den veien må Svein Richard følge, men uten at det svekker den langsiktige vekstevnen. Vi må ikke sage av de grenene som kan vokse videre om fire til fem år, sier Reiten.

Krevende tid fremover

Brandtzæg vet at han tar over i en krevende tid, og sier han forbereder seg på at 2009 kan bli bedre enn 2010, men verre enn 2008.

- Vi tror ikke at markedet skal hjelpe oss, men må være offensive og jobbe hardt for å komme oss styrket ut av denne krisen. Når jeg sier at vi skal løse dette selv, mener jeg at vi hverken kan påvirke dollarkursen eller aluminiumsprisen, sier han.

- Jeg tror at teknologien er en av de største fordelene vi har. Vi har verdens beste teknologi for produksjon av primæraluminium og har en sterk teknologisk ledelse innen videreforedling, legger han til.

Muligheter for vekst

Restruktureringen Reiten har ledet Hydro gjennom er ferdig. Selskapet er forvandlet fra et industrikonglomerat til et rendyrket aluminiums- og energiselskap.

- Jeg ser mer på muligheter for økt vekst i selskapet. Det er en utfordring, men denne situasjonen gir muligheter til å selskaper kjøpe til priser som er langt rimeligere enn for et år siden.

Dem strategien er ikke Billy Fredagsvik, tillitsvalgt og ansattrepresentant i styret, helt enig i. Han mener at det viktige nå er å konsolidere selskapet.

- Det er en veldig gunstig tid for å vokse, alt er på salg, men jeg mener det viktigste nå er å vokse på det vi allerede har. Konsentrere oss om kjernevirksomheten og heller se på oppkjøp når vi har kommet oss gjennom krisen, sier Fredagsvik.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå