KLIMA

- Sola har skylda

SOLA: Denne kula har større innvirkning på klimaet enn noen andre faktorer til sammen, mener solforskere. - Tøv, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.
SOLA: Denne kula har større innvirkning på klimaet enn noen andre faktorer til sammen, mener solforskere. - Tøv, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

Kosmisk stråling og klima

* Det foregår for tiden en diskusjon i forskningsmiljøene om hvilken rolle såkalt kosmisk stråling spiller for klimaendringene.

* Som en hovedregel tillegger solforskerne så langt denne effekten større vekt enn resten av fagmiljøene.

* Kosmisk stråling er høyenergetiske partikler fra eksploderende stjerner.

* Solforskernes utgangspunkt for å framheve klimapåvirkning fra kosmisk stråling, er at høy solaktivitet medfører et kraftigere magnetfelt rundt solen.

* Et sterkt magnetfelt gjør at flere partikler fra kosmisk stråling bøyer av og "bommer" på planetene i solsystemet, deriblant Jorda.

* Resonnementet lyder videre at partikler fra kosmisk stråling danner lave skyer i atmosfæren. Fravær av partikler, grunnet høy solaktivitet og sterkt magnetfelt, gir klarere vær – og dermed til sjuende og sist høyere temperatur.

Russserne vil ta forholdsregler.

– Det er bare å starte hamstringen av pelskåper og fôrede vintersko, lyder advarselen fra den russiske forskeren Dr. Oleg Sorokhtin.

Sola undervurdert

I en artikkel publisert av det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti skriver Sorokhtin at elementer som tilting av jordas akse, ustabile havstrømmer og ikke minst variasjoner i solaktivitet har langt mer å si for varmeutviklingen på planeten enn CO 2-utslipp.

– Entusiastene bak Kyoto-protokollen har basert sitt arbeid på en feilslått idé, hevder Sorokhtin, som omtaler seg selv som "Merited Scientist of Russia and fellow of the Russian Academy of Natural Sciences".

Solsyklus

Sorokhtin følger dermed opp landsmannen Khabibullo Abdusamatov fra Pulkovo-observatoriet i St. Petersburg, som for kort tid siden gikk ut og hevdet at jorda har passert sin varmeste periode og er på full fart inn i en lengre periode med nedkjøling.

En eventuell effekt av menneskeskapte CO 2-utslipp vil i så fall kun være dempende – og det i positiv forstand for menneskeheten, hevdet Abdusamatov.

Les også: Slakter klimadebatten

Lavere solaktivitet

Bakgrunnen er at solen er på vei inn i en lengre periode med lav solflekkaktivitet, som vil nå sitt minimum i 2041.

Det refereres til at det finnes to kjente solsykluser, én på 11 år og én på 200 år.

Det er den sistnevnte som er sterkest og som snart vil gjøre seg gjeldende, mener forskerne.

Ny lille-istid

Den lave solaktiviteten vil deretter rundt 2055 ramme Jorden i form av en istid-lignende tilstand lik den Europa opplevde mellom 1645 og 1715, mener de russiske klimaskeptikerne.

Dr. Sorokhtin mener sågar at vi vil kunne registrere nedkjølingen allerede i 2012, men at den virkelige kulda vil la vente på seg til omtrent midten av århundret.

Dråpe

Solflekkteorien understøttes av at temperaturen slett ikke har økt det siste tiåret, mens CO 2-konsentrasjonen har økt betraktelig, hevdes det.

– Solaktivitet er en mye sterkere kraft enn all energi produsert av menneskeheten til sammen. Menneskets innvirkning på naturen er en dråpe i havet, framholder Sorokhtin i artikkelen.

Oppgitt CICERO-direktør

Direktør Pål Prestrud ved CICERO institutt for klimaforskning veier ordene nøye etter å ha lest artiklene, i frykt for å stigmatisere russisk forskning.

– Jeg har russiske kolleger som bidrar med noe av den mest elegante og høyverdige forskningen jeg vet om. Samtidig er det fra Russland de aller mest tøvete klimautspillene kommer. Det er ikke lenge siden jeg måtte kommentere russiske påstander om at posisjonen mellom Venus og Jorda var forklaringen på klimaendringene, sier Prestrud til TU.no.

Les også: Full brems og snuoperasjon før 2015

Pinlig berørt

Han legger ikke skjul på at han regner de seneste utspillene under tøv-kategorien.

– Jeg blir pinlig berørt når forskere konkluderer så sterkt, basert på premisser stikk i strid med funn som er publisert i de tyngste vitenskapelige tidsskriftene, sier Prestrud.

Han kaller det blant annet "temmelig tvilsomt" å bruke en åtte- eller tiårsfase som argument om temperaturutvikling.

– Atmosfæren er et kaotisk system, der en faktor som for eksempel værsystemer får stor innvirkning fra år til år. Det strider med all vitenskapelig praksis å legge en så kort tidsperiode til grunn for noen som helst slags konklusjon, sier Prestrud.

Les også: CO2-eksperter roses av Klimapanelet

– Har et poeng

Tidligere nestsjef ved det amerikanske solobservatorieprosjektet SOHO og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, Pål Brekke, vil ikke slakte russerne like brutalt.

– De russiske forskerne har noe for seg, selv om de kanskje går for langt i å hevde at menneskeskapte klimaendringer ikke eksisterer, sier Brekke til TU.no.

Han mener teorien om korte og lange solsykluser er helt korrekt slik russerne gjengir den.

– De fleste som studerer solen er enige om at den har flatet ut og mest sannsynlig er på vei mot en lavere aktivitet, sier Brekke.

Les også: Sol påvirker klima

Kosmisk diskusjon

Det forskerne diskuterer i dag, er hvor mye solen har bidratt til klimaendringene de siste 30-50 år, ifølge Brekke.

– Her er klimaforskere og solforskere en god del uenige. Klimapanelets modeller tar hensyn til utstråling fra sola, men ikke forandringer i solens UV-stråling og magnetfelt. Dette kan også føre til klimaendringer, sier Brekke.

Pål Prestrud møter Brekke på halvveien når det gjelder såkalt kosmisk stråling.

– På dette feltet foregår det en viktig og reell vitenskapelig debatt, selv om solforskerne så langt legger klart større vekt på viktigheten av dette enn forskere i andre fagfelt, sier Prestrud.

Skrik og skrål

CICERO-direktøren er derimot opptatt av at vitenskapelige spilleregler blir fulgt.

– Det er nå engang vitenskapens vesen: vi kommer oss videre delvis gjennom å plukke fra hverandre og rive ned hverandres argumenter. Forskning på tvers av rådende tankegang er i utgangspunktet et gode. Men dersom kvaliteten ikke blir funnet verdig for publikasjon i et anerkjent tidsskrift, eller når grunnmaterialet ikke har vært det, har det liten verdi, sier Prestrud.

Det er en myte at forskningsmiljøene har "vedtatt" årsakene til klimaendringene, mener han.

– Det diskuteres fortsatt. Dessverre er det ofte de ekstreme synspunktene som kommer fram, og her tenker jeg også på dem som går for langt andre veien og serverer de reneste dommedagsprofetier om klimaendringer fra menneskeskapte utslipp, sier Prestrud.

Les mer om solaktivitet og mulige klimasammenheng her (dansk nettside under Dansk romsenter).

Les artikkel i danske Jyllands-Posten her.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.