Sol-kontrakt undertegnet

Den norske bedriften produserer multikrystallinske silisiumskiver, som benyttes i den internasjonale solcelleindustrien.

Som vi skrev om Teknisk Ukeblad nr. 11/01 er ScanWafer i gang med å bygge en ny, moderne fabrikk ved siden av den eksisterende fabrikken i Glomfjord. Den nye fabrikken vil firedoble ScanWafers produksjonskapasitet.

Finansieringen av den nye fabrikken i Glomfjord er nylig avklart. DnB har gitt lånetilsagn og SND bidrar både med tilskudd og lån. Prosjektets fremdrift er i henhold til planen, med planlagt oppstart 1. juli i år. (fh)

Les mer om: