NYHETER_BYGG

Sol i skuddet

Støtten er nå over 2,2 milliarderkroner. Særlig er støtten til private husholdninger økt.

I Danmark vil miljø- og energiminister Svend Auken utvide sitt lovforslag om solvarmeplikt i nybygg til også å gjelde ombygginger. Denne plikten vil bare gjelde dersom anleggene blir økonomisk fordelaktige. (lh)

Les mer om: