KRAFT

Søker om Tysklandskabel

NYE KABLER: NorNed er blitt en viktig inntektskilde for norske strømselskaper. Med utsikter til strømoverskudd i Norden søker nå Agder Energi og Lyse om å få bygge kabelen NorGer mellom Norge og Tyskland.
NYE KABLER: NorNed er blitt en viktig inntektskilde for norske strømselskaper. Med utsikter til strømoverskudd i Norden søker nå Agder Energi og Lyse om å få bygge kabelen NorGer mellom Norge og Tyskland. Bilde: Statnett
Kjetil Malkenes Hovland
9. nov. 2009 - 13:28

Selskapet NorGer har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om å få bygge en kraftkabel mellom Norge og Tyskland.

Kabelen vil koste 12 milliarder kroner, hvor 3,6 milliarder er anlegg på land i Norge.

NorGer vil etter planen bygge kabelen sin fra 2012-2015, og sette den i drift i 2015.

NorGer vil etter planen bygge kabelen sin fra 2012-2015, og sette den i drift i 2015. SØKNAD: NorGers søknad om å bygge strømkabel mellom Norge og Tyskland.

Søker mange land

– 12 milliarder er et foreløbig kostnadsoverslag, med 20 prosents slingringsmonn i begge ender, sier kommunikasjonsansvarlig Hans Jørgen Mørland i NorGer til Teknisk Ukeblad.

Kabelen påvirker en rekke land, både Danmark, Tyskland og Norge.

– Dette er en av seks søknader vi må sende, sier Mørland.

– Viktig infrastrukturprosjekt

Partnerne i NorGer KS er de norske selskapene Agder Energi og Lyse Produksjon og sveitsiske Elektrizitäts-Gesellshaft Laufenberg (EGL). Agder produserer 7,5 TWh strøm årlig, Lyse 6 TWh. EGL omsetter 31 TWh strøm årlig.

Selskapene vil selge inn NorGer som ”et viktig infrastrukturprosjekt i et norsk og europeisk klimaperspektiv, samtidig som det er samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge,” som det heter i søknaden.

Regjeringen har tidligere uttrykt bekymring for at private aktører skal eie en kabel som kan bli en gullgruve, og at det først og fremst er Statnett som bør eie slik kritisk infrastruktur.

– Statsråd Terje Riis-Johansen har sagt at han ønsker gode prosjekter. Offisielt fra myndighetshold har ikke vi registrert noe vedtak eller noen lov om at dette er en Statnett-oppgave, sier Mørland.

– Eierne påvirker ikke

NorGer hevder også at eierne ikke kan påvirke bruken av kabelen fordi den skal drives av et «selvstendig uavhengig selskap».

Selskapene skriver i søknaden at «den daglige kraftflyten i kabelen vil bli bestemt av kraftbørsene i Norge og Tyskland. Utnyttelsen av kabelen vil derfor utelukkende bli bestemt av prisforskjellene mellom Norge og Tyskland, hvor kraften går fra det landet med lavest pris til det landet med høyest pris.»

Lavstøl vest NorGer-visualisering
Selskapene skriver i søknaden at «den daglige kraftflyten i kabelen vil bli bestemt av kraftbørsene i Norge og Tyskland. Utnyttelsen av kabelen vil derfor utelukkende bli bestemt av prisforskjellene mellom Norge og Tyskland, hvor kraften går fra det landet med lavest pris til det landet med høyest pris.»MASTER: NorGer-kabelen krever oppjustering av elnettet, her er det visualisert hvordan linjene kan se ut vest for Lavstøl.

De konkluderer ”Eierne av kabelen vil ikke kunne påvirke dette” og understreker at NorGer er er åpne for hvilken som helst regulering staten ønsker for å ivareta fri konkurranse. «Funksjonsmessig blir det derfor ingen forskjell om kabelen er eid av Statnett eller andre aktører.»

– Strategisk viktig

– Eierne som Lyse og Agder Energi vil ikke kunne påvirke strømmen i kabelen. Det er det kraftbørsen på tysk og norsk side som avgjør, sier Mørland.

– For de norske eierne er det en strategisk posisjon og veldig viktig at kabelen blir bygget. Det blir stort overskudd i det nordiske markedet, og man vil bygge seg markedstilgang. Det er viktig for Norge å bruke vår reguleringskapasitet mot Europa, med både import- og eksportkapasitet. Det vil skape en handelsmulighet og gjøre kabelen lønnsom på sikt. Man ser også en tredje, men risikofull mulighet for at dette kan være en lønnsom investering i seg selv, hvis man får unntak fra inntektstak som denne type infrastruktur er pålagt. Dette vil vi søke om senere, sier Mørland.

0,8 øre dyrere strøm

Konsulentselskapet Econ Pövry analysert kraftmarkedet for NorGer, med to ulike modeller kalt ”Classic” og ”Bid”. De har sett på kraftpris i Norge og Tyskland i 2015, 2020 og 2030 og mener NorGer vil få liten effekt på kraftprisen.

Kraftprisen vil ikke øke betraktelig med NorGer, ifølge rapporten. Econs referansescenario sier at den norske kraftprisen vil stige med 0,8 øre per kilowattime som følge av kabelen. Men dette kan også gi økt investering på vann- og vindkraft som senker prisen igjen.

– Denne kabelen vil få mindre påvirkning på strømprisene enn enkelte prøver å framstille det som. Noen hevder at det nærmest vil føre til prissjokk, men utregningene i søknaden viser at det ikke nødvendigvis får så mye å si, sier Mørland.

Opprinnelig var kabelen planlagt å komme i land ved Feda på norsk side, der NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland alt ligger. Men dette var ikke bra for sikkerheten, vurderer NorGer, som har valgt Vollesfjord som ilandføringssted.

Velger velprøvd teknologi

Det er planlagt to kabler i forbindelsen, hver på 700 MW. NorGer satser på en velprøvd HVDC Classic-teknologi, men hevder at det er mulig å bygge om til VSC i framtiden for eventuelt å koble seg til et offshore-elnett.

Kabelen er også tenkt å gå rett gjennom Lyses planlagte vindpark Sørlige Nordsjøen Vindkraftanlegg.

Les søknadens hoveddel her

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.