DATATELE

Søker etter gode gründerprosjekter

PENGENES MANN: Generalsekretær Knut T. Traaseth i Norsk Venture.
PENGENES MANN: Generalsekretær Knut T. Traaseth i Norsk Venture. Bilde: Trond Heggelund
Trond Heggelund
11. juni 2007 - 10:54

Nøkkeltall fra undersøkelsen

  • 56 forvaltningsselskaper forvalter 85 fond
  • 45 milliarder kroner under forvaltning, hvorav 21 milliarder kroner ennå ikke er investert
  • 3 500 bedrift/investeringsevalueringer
  • 3,4 milliarder investert i 158 nye bedrifter
  • 1,1 milliarder kroner i 245 oppfølgingsinvesteringer
  • Venturekapital utgjør mer enn 50 prosent av kapitalen som reises og som investeres

De aktive eierfondene i Norge har 21 milliarder kroner som enda ikke er investert.

Dette viser årsundersøkelsen for de aktive eierfondene (private equity) i Norge i 2006. Undersøkelsen er foretatt av Menon Business Economics på vegne av Norsk Venture og Argentum.

Undersøkelsen forteller at 2006 var et år hvor de aktive eierfondene i Norge hadde stor fokus på kapitalinnhenting, mens de i år forventer større investeringsaktivitet. Dette er meget godt nytt for oppstartsbedrifter.

Sterk økning

Forvaltningskapitalen i de aktive eierfondene i Norge økte med cirka 75 prosent fra 2005 til 2006, slik at den norske bransjen nå forvalter nær 45 milliarder kroner.

Det ble reist 15 nye fond i 2006, som forvalter til sammen 11,4 milliarder kroner, og kun et fåtall av disse var fra nye forvaltere.

Mange evaluert

3,4 milliarder kroner investert i 158 nye bedrifter og 1,1 milliarder kroner i 245 oppfølgingsinvesteringer 3 500 prosjekter ble evaluert i 2006 av de norske fondene.

Av disse ble det investert 3,4 milliarder kroner i 158 nye bedrifter og 1,1 milliarder kroner i 245 oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljebedrifter.

Advarer likevel

– En større del av næringslivet internasjonalt finansieres nå gjennom private equity. Selv om veksten for bransjen er stor i Norge, og man får gode skussmål fra internasjonale aktører, er det likevel fare for at vi ikke henger helt med i den internasjonale utviklingen. Norge skiller seg særlig ut ved lave investeringer i private equity fra institusjonelle investorer, sier generalsekretær Knut T. Traaseth i Norsk Venture.

Les mer om: