OLJE OG GASS

Søkelyset rettes mot Halliburton

FARLIG: !8 av 39 oljeutblåsinger i Den mexicanske golfen har skjedd under sementering av brønnen slik som med Deepwater Horizon.
FARLIG: !8 av 39 oljeutblåsinger i Den mexicanske golfen har skjedd under sementering av brønnen slik som med Deepwater Horizon. Bilde: Reuters / Scanpix
Anders J. Steensen
3. mai 2010 - 07:21

HOUSTON, TEXAS: Sementeringsjobben er komplisert og en undersøkelse gjennomført av US Mineral Management Services i 2007 viste at sementering var årsak til 18 av 39 blow-outs i Den mexicanske golfen i løpet av en periode på 14 år.

Halliburton har også blitt anklaget for å gjøre en dårlig sementeringsjobb i forbindelse med eksplosjon, brann og utslipp fra Seadrills West Atlas oppjekkbare rigg utenfor Australia i august.

Etterforskes

USAs myndigheter har startet undersøkelser rundt hvilken rolle oljeserviceselskapet Halliburton kan ha i forbindelse med den alvorlige ulykken som kostet 11 oljearbeidere livet, havari av oljeriggen Deepwater Horizon, og det store pågående oljeutslippet utenfor kysten av Louisiana, skriver avisen Houston Chronicle.

Det var Halliburton som hadde kontrakten på dette arbeidet om bord på Deepwater Horizon. Dette er et arbeid som gjøres for alle letebrønner, enten det er påvist hydrokarboner eller ei.Skal plugge brønnen

Etter at en letebrønn er boret, pumpes sement gjennom et rør og ut gjennom en tilbakeslagsventil i bunnen av brønnen. Sementen strømmer da ut på utsiden av borerøret og tetter alle forbindelsene til reservoaret for å hindre at hydrokarboner strømmer ukontrollert inn i brønnen.

Det siste som gjøres er at det avsluttes med å sementere en plugg i brønnen for å tette brønnen permanent slik at boreriggen kan gå over til nye oppgaver.

I dette tilfelleT strømmet hydrokarboner inn i brønnen ukontrollert, og ble antent da de strømmet ut på boredekket.

Halliburton har gjennomført en rekke slike oppgaver verden over, også på norsk sokkel, uten at det har oppstått uhell eller ulykker.Flere feil

Nå er det flere faktorer som ikke virket som det skulle om bord eller på brønnhodet under brønnoperasjonene på Deepwater Horizon.

Sikkerhetsventilen, kalt blowout preventer (BOP), virket ikke som den skulle. Det har ikke vært mulig å stenge denne for å hindre hydrokarboner å strømme ut i havet.

I motsetning til Norge og Brasil, har ikke amerikanske myndigheter pålagt oljeselskapene å bruke en tredje sikring, en akustisk styrt sikkerhetsventil som stopper ukontrollert oljestrøm fra å strømme i brønnen.

Denne sikkerhetsforanstaltningen var ikke installert under denne BP-operasjonen. Dette kan også være årsaken til 90 prosent av alle slike uhell skjer i Den mexicanske golfen.Trenger nytt utstyr

Flere kilder Teknisk Ukeblad har snakket med, mener at dette viser at dagens BOP-design ikke er god nok for store havdyp som ned mot 3000 meter.

Brønnen 252 i Mississippi Canyon ligger på cirka 1600 meters havdyp. Boreriggen ligger på dynamisk posisjonering, i dette tilfellet fra Kongsberg Maritime, og bever seg noe sidelengs.

I tillegg kommer havstrømmer som påvirker det marine stigerøret som øker de mekaniske belastningene på BOP, som er bunnfast. Mange mener at det må utvikles nye løsninger som er sikrere.

Høring

Amerikanske myndigheter er foreløpig forsiktige med å fordele skyld. Men den 12. mai må ledelsen i BP, Transocean og Halliburton stille til høring i senatet.

Det er på det rene at mange forskjellige hendelser medførte katastrofen.

Særlig er presset stort på BP, som i fjor fikk påpakning fra amerikanske myndigheter på grunn av dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner.Usannsynlig

Da BP søkte om boretillatelse for blokk 252 som beskrev de at det var usannsynlig at en slik hendelse kunne inntreffe.

Hittil har BP engasjert nær 3000 mennesker og et utall av fartøyer for prøve å renske opp etter det som var usannsynlig.

Les mer om: