DIVERSE

Sogn til Umoe

Umoe skal prosjektere første fase i Sognutbyggingen som består av et undervannsanlegg for produksjon av olje og gass fra Fram Vest, og ombygginger og utvidelser av Troll C plattformen.

Dette første utbyggingstrinnet skal være i drift fra 2003. Oppdraget som er tildelt Umoe Olje og Gass, skal pågå frem til 1. desember 2000. Prosjekteamet består av intergrert personell fra Norsk Hydro og personell fra Umoe i Oslo, Bergen og Haugesund.

Fram Vest får en undervannsinstallasjon som skal tilknyttes Troll C-plattformen. Dette innebærer i hovedsak inntrekking av nye produksjons- og injeksjonsstigerør, en ny separator, en ny gass injeksjonsmodul (M12) og en ny pig-slusemodul (M11), som skal installeres på Troll C, samt nødvendige modifikasjoner på eksisterende anlegg.

Fram Vest er første fase av utbygging av Sogn-feltet, som består av flere undervannsinnstallasjoner. Videre utbygging av Sognfeltet med tilknytning til Troll C er under vurdering, med mulighet for ytteligere modifikasjonsarbeid på Troll C.

Les mer om: