KRAFT

Snømangel rammer Orkla

Bilde: Kristofer Ryde
Trond Gram
5. mai 2010 - 15:06

I fjor solgte Orkla vannkraftverkene i Salten og Bremanger og sitter nå igjen med kraftverkene i Sauda.

I vinter har en ekstrem værsituasjon i Saudefaldene i vinter, med lavt tilsig og lav fyllingsgrad, har medført en betydelig lavere produksjon enn normalt.

Svake resultater

Dermed leverte Elkems gjenværende energivirksomhet svake resultater i første kvartal, viser kvartalsrapporten til Orkla som ble publisert i dag.

Elkem tapte 14 millioner kroner på sin energivirksomhet i første kvartal. Tilsvarende tall for fjoråret viste et overskudd på 234 millioner kroner, men det inkluderte kraftverk som Orkla nå har solgt.

Mer enn halvert produksjon

I årets tre første måneder var produksjonsvolumet 203 GWh sammenlignet med en antatt normalproduksjon på vel 500 GWh. Det etter et kvartal hvor fyllingsgraden var på lave 27 prosent, mens snømagasinene var betydelig lavere enn normalt.

Elkem eier eller leier sju vannkraftverk i Norge, lokalisert i Sauda.

AS Saudefaldene, som eies 85% av Elkem Energi og 15% av Sunnhordland Kraftlag AS ble gjenåpnet etter en omfattende opprustning og utvidelse. Anleggene har en total installert effekt på 356 MW, og en gjennomsnittlig årsproduksjon på ca. 2 TWh.

Les mer om: