OLJE OG GASS

Snøhvit: Tregere oppstart enn ventet

Røyk siver ut fra høytrykksfakkelen for kald våtgass på Melkøya.
Røyk siver ut fra høytrykksfakkelen for kald våtgass på Melkøya.Bilde: Anders J. Steensen
Mona Strande
9. okt. 2007 - 13:12

Mandag 15. oktober har Statens forurensningstilsyn (SFT) innkalt StatoilHydro til et møte hvor de skal snakke om oppfølging av avvikene SFT avdekket ved sin kontroll på Melkøya 30. august.

Undersøkelsene avdekket for store røykutslipp, med blant annet forbudte partikler og PAH-stoffer, manglende varsling til SFT og for dårlige målingsrutiner. StatoilHydro innrømmer at oppstarten av prosessanlegget ikke har gått så raskt som de hadde håpet.

Tette nanofiltre

Brønnene ble startet opp noen uker senere enn planlagt, 21. august. Dermed startet også den omfattende uttestingen som må til av hver eneste funksjon i anlegget.

– Men fasene med uttesting av prosessanlegget før vi kom så langt som til LNG-fabrikken, tok lengre tid enn forventet, sier pressekontakt Sverre Kojedal, StatoilHydro Hammerfest LNG.

13. september fikk de endelig produsert litt LNG til tank, men så oppsto nye problemer.

– Etter den første produksjonen så vi at noen filtre hadde tendens til å bli tette, derfor måtte disse tas ut og renses før de kunne settes inn igjen, sier Kojedal.

Et komplekst anlegg

I slutten av september kom anlegget i gang igjen, men nok en gang tettet filterne seg. Det er snakk om nanofiltre som skal sørge for at alt som skal innom en kompressor eller pumpe er helt fritt for små partikler. Siden hullene i filtrene er så små, skal det ikke mer enn et lite sandkorn til før flere hull tettes samtidig.

I tillegg ble det oppdaget en feil på et rør. En sveis var ikke god nok, og måtte skjæres av og repareres før anlegget kunne startes opp igjen. Dette ble gjort forrige uke.

– Vi ønsker selvfølgelig å komme i produksjon snarest mulig, men i en innkjøringsfase er det vanlig med ting som må fikses. Dette er komplekst og aldri gjort tidligere, og da tar det tid. Det er viktig at de som skal drive anlegget er trygge på hver minste lille detalj før produksjonen starter, sier Kojedal.

Justerer hele tiden

Selv om innkjøringen har tatt lengre tid enn planlagt, sier Kojedal at utfordringene og problemene de har møtt ikke har vært større enn hva de hadde forventet.

– Sånn det ser ut i dag kan vi være i produksjon fra rundt 20. oktober, men noen leveranser blir det ikke før nærmere jul, sier Kojedal.

I møtet 15. oktober vil StatoilHydro informere SFT om hva de gjør for å unngå store utslipp fra fakling i tiden frem til produksjonen starter.

– Når vi har et flerfaserør på 143 kilometer gjør det at vi må ha større gjennomstrømning enn i et vanlig gassrør for at det ikke skal samle seg væske i pluggene. Det er en utfordring, men vi prøver hele tiden å justere for å fakle minst mulig, sier Kojedal.

Les mer om: