OLJE OG GASS

Snøhvit-røyken er giftig

Bilde: Anders J. Steensen
4. okt. 2007 - 08:33

Statens forurensningstilsyn (SFT) kaller nå ledelsen ved Snøhvit inn til et møte hvor de må forklare seg.

– SFT ser svært alvorlig på avvikene som nylig er avdekket og har innkalt ledelsen for at de skal gi en redegjørelse for hendelsen, sier direktør for SFTs næringslivsavdeling, Signe Nåmdal til Finnmark Dagblad.

Flere kritikkverdige forhold

SFT har gitt flere anmerkninger, men situasjonen er ikke så alvorlig at SFT vil stanse gassforbrenningen. Utslippene har vært større enn tillatt, og inneholdt store mengder partikler og PAH som det ikke er gitt tillatelse for.

SFT reagerer på at de fikk høre om saken gjennom media, istedenfor å bli varslet av Statoil.

– Det er et krav at StatoilHydro skal varsle SFT så fort som mulig, dersom det oppstår unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning, noe som ikke ble gjort her. Dessuten påpeker vi sterkt at rutinene for måling ikke har fungert. Utstyret for måling av luft var ute av funksjon i deler av perioden hvor faklingen pågikk. Mens nedbørssamleren som skulle måle innholdet av kvikksølv, er av et materiale som ikke holder på viktige kvikksølvforbindelser, sier Nåmdal til Finnmark Dagblad.

Mangelfullt prøvegrunnlag

Ifølge SFT er også de store utslippene av helseskadelige PAH-forbindelser et klart brudd på forurensningslovens paragraf 7.

– Det prioriterte stoffet PAH er ikke dekket av tillatelsen etter forurensningsloven for Snøhvit LNG i så store mengder som det er sluppet ut her, sier Nåmdal.

Til SFT har Statoil tidligere opplyst, gjennom sitt «Miljøovervåkningsprogram for Snøhvit» at "Det vil bare i liten grad være utslipp av partikler (PM10) tungmetaller og PAH til luft fra Hammerfest LNG."

Statoil kritiseres for manglene i nedbørssamleren, og for at målestasjonen for luftkvalitet var ute av funksjon. I tillegg ble vannprøver fylt på glassflasker som knuste under transport. SFT mener derfor prøvegrunnlaget de har fått tilgang til er svært mangelfullt.

Uheldig

Nåmdal opplyser til NTB at de har fått verifisert at det ikke skal gå inn kvikksølvforbindelser til fakkelen, og at de via andre målinger har opplysninger om nivået på utslippene i Hammerfest.

– Disse miljømålingene sier at situasjonen for befolkningen ikke er bekymringsfull. Men vi synes det er uheldig at StatoilHydro ikke har hatt et opplegg som sikrer rapportering og måling av resultatene. StatoilHydro får nå anledning til å se gjennom vår rapport og kommentere funnene når vi møter dem. Det er etter dette møtet vi eventuelt vil vurdere om det er aktuelt med tiltak eller pålegg overfor StatoilHydro, sier Nåmdal.

Krever tiltak

Bellona krever nå at SFT kommer med kraftfulle tiltak overfor StatoilHydro.

– Selskapet har ført oss alle bak lyset. Midt under den verste faklingen på Melkøya har de ikke engang gjort målinger. StatoilHydro har oppført seg ufattelig amatørmessig. Nå er det viktig at SFT slutter å ta på StatoilHydro med silkehansker. Vi har før sett at de kan være krasse i ordbruken når slike problemer som dette oppdages, men sett at det ikke munner ut i pålegg, sier Elisabeth Sæther i Bellona til NTB.

Ikke helsefare

Kommunelege Anne Grethe Olsen i Hammerfest deler SFTs oppfatning av at røykutslippene fra Melkøya ikke er helsefarlige for befolkningen.

– PAH er et kreftfremkallende stoff som er farlig under langtidspåvirkning. Når Melkøya-anlegget i Hammerfest går over i produksjonsfasen, vil faklingen bli begrenset til en gang i måneden. Jeg har konsultert en rekke eksperter som alle legger vekt på at eksponeringen skjer over kort tid, sier hun til NTB.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.