SNIFFING: Også dykkere kan bruke den nye snifferen som avslører metanlekkasjer fra undervannsinstallasjoner. FOTO: SHELL EXPLORATION

Sniffer i vannet

Den lille gassdetektoren kan brukes ned til 2000 meters dyp og er laget for detektering av metanlekkasjer fra undervannsinstallasjoner eller rørledninger.

Teknologien skal være et billig og miljøvennlig alternativ til bruk av kjemikalier for å oppdage lekkasjer.

Detektoren krever 24VDC og kommuniserer med en PC på overflaten via kabel. Systemet viser og registrerer metankonsentrasjon.