NETTARKIV

Sneglehjerner på silisiumbrikke

Max-Planck-Institut für Biochemie i Martinsried utenfor München prøver å kombinere hard elektronikk med levende nerveceller. Forskerne har, ved hjelp av mikrokirurgi, tatt ut nerveceller fra sneglehjerner. Disse er så lagt bak 40 m høye plastgjerder. Et tiltalls hjerneceller sitter i hvert sitt bur noen få millimeter fra hverandre på en silisiumbrikke. I sine desperate forsøk på å få kontakt med hverandre utvikler de et nett av tynne nervetråder. Forskerne har med andre ord utviklet en liten sneglehjerne i miniatyr, skriver Ny Teknik.

Under nervecellene, på silisiumbrikken, ligger et ledningsnett med innbygde transistorer som overvåker hva nervecellene snakker med hverandre om. For å pense dem på andre tanker, får nervecellene av og til elektriske støt.

Målet er å kople sammen kommunikasjon i levende vev, som skjer ved hjelp av transport av ioner, med elektronikk. Om dette lykkes, vil det danne grunnlaget for fremtidig bruk i proteser og avanserte biosensorer.

(js)

Les mer på : www.nyteknik.se eller på: http://www.biochem.mpg.de/mnphys/

Les mer om: