ENERGI

Snauhogst verre enn CO2

Det er en studie fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA som konkluderer med at virkningene av menneskeskapte endringer i jordens overflate har vel så stor betydning for global oppvarming som utslipp av klimagasser.

Undersøkelsen viser at endringer i overflaten påvirker regional overflatetemperatur i større grad enn man har vært klar over, og at disse regionale endringene får store konsekvenser for hvordan temperarturen fluktuerer globalt.

Frikjenner gasser

Ifølge NASA-rapporten er det også forhold på jordoverflaten som kan forklare mye av endringene i nedbør som klimagassene til nå har vært nærmest enstemmig dømt for.

- Vårt arbeid viser at påvirkningene fra menneskapte endringer i jordoverflaten kan ha like stor, eller til om med større, innflytelse på klimaendringenek som CO2, sier Roger Pielke, senior klimaforsker ved Colorado State University og rapportens hovedforfatter.

Pielke antyder at menneskets virksomhet på jordoverflaten de siste 300 årene har skapt større klimaendringer enn vi ville fåtte med doblet utslipp av klimagasser.

For lite og for mye

Som illustrasjon tar han for seg to eksempler med skog. Hvis et område med regnskog blir snaughogd for å gi jordbruksland, vil det føre til at den temperaturregulerende virkningen fra skogen forsvinner. Fuktigheten som normalt trenger ut gjennom bladene for så å fordampe, er ikke lenger til stede og temperaturen øker.

I bilde nummer to går det litt annerledes. Der hvor regnskogen sto, er det nå dyrket mark som utsettes for jevn kunstig vanning. Da blir jorden våt og fuktig og lokalt vil temperaturen synke. Disse to scenariene utjevner hverandre ikke, men bidrar på hvert sitt vis til å skape en ubalanse, ifølge NASA-rapporten.

Pielke og hans kolleger foreslå nå å bruke en formel som kvantifiserer de menneskeskapte faktorene som påvirker klimaet.

Metoden går ut på å måle hvordan varme blir distribuert fra et område til et annet, målt i watt/kvadratmeter. I en pressemelding fra NASA heter det at forskerne på denne måten håper å kunne gi mer nøyaktige analyser av mennskeskapte klimaendringer enn i dag.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.