ARBEIDSLIV

Snarvei til blodgivere

Innen utgangen av året kan blodgiverne kalles inn til tapping via tekstmeldinger på mobiltelefonen, WAP og e-post. En felles server bygd på nettbank-teknologi skal ha informasjon om blodbankenes beholdninger og hvilke givere som til enhver tid er tilgjengelige.

Det Internett-baserte verktøyet er utviklet av Triangel AS i Molde og har fått navnet Blodhund. Det er basert på serverteknologien application service provider (ASP). Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) finansierer prosjektet. Målet er å effektivisere tappingen av landets 90 000 blodgivere. Videre håper Triangel AS at løsningen skal gi bedre oversikt over hvilke blodtyper som til enhver tid fins på de forskjellige bankene.

Spare millioner

Innovatørene mener Blodhund vil spare helsevesenet for millionbeløp. Finn Humborstad, som hadde idéen og har utviklet systemet, er selv blodgiver. Han mener blodbankene gjennomsnittlig ringer giverne fire ganger for hver tapping. – Jeg så at en IT-løsning måtte kunne spare den enkelte blodbanks arbeidsinnsats, siesr Humborstad.

Blodhund har en interaktiv avtalebok for bankene med toveis rutine for innkalling via e-post, SMS-meldinger eller WAP. Blodgiveren kan bekrefte eller avkrefte timen, slik at neste giver automatisk kalles inn om den første melder avbud.

Norske blodbanker mottar sine edle dråper ved om lag 200.000 tappinger årlig, ifølge tall fra Humborstad. Han mener dagens ungdom, på grunn av sitt greie forhold til mobiltelefoner og SMS, lettere kan rekrutteres som blodgivere gjennom det nye systemet. Bare i Oslo mangler 5000 givere.

Prøves ut

Systemet skal nå testes av blodbanken ved Fylkessjukehuset i Molde. Innkjøringen skjer med en utvalgt brukergruppe på 100 givere. – Vi vil ha tilbakemelding på funksjonalitet, sier Humborstad.

Blodhund skal korrigeres etter brukernes synspunkter og erfaringer. Etter prøvetiden på tre-fire måneder blir det prøving i fullskala ved Regionsykehuset i Trondheim.

Humborstad innser at Blodhund kan by på organisatoriske utfordringer. – Helsevesenet har generelt mange beslutningsledd og ulike teknologiske plattformer er i bruk, men Blodhund er kompatibel med de eksisterende IT-løsningene. Hvor mange givere som klarer å forholde seg til de nye rutinene for innkalling, blir et spennende moment.

Les mer om: