ENERGI

Smører med elektrisk felt

I en storskalatest i Vrenga kraftverk til Skagerak Energi brukes en tusendels watt (1 mW) til å øke produksjonen med 200 kW i et verk med en installert effekt på 12 MW.

Mindre friksjon reduserer her falltapet med 15% og med det vinner Vrenga 6,1 meter fallhøyde i en trykksjakt på 380 meter.

Også i Mår kraftverk ble det satt i gang et fullskalaforsøk i fjor vår. Kraftstasjonen på Rjukan eies av Statkraft og har en årsproduksjon på 1005 GWh. Falltapsreduksjonen øker over tid og de første målingene viser at også her er falltapet blitt redusert tilsvarende det EMT erfarte ved de første målingen ved Vrenga. Nye målinger skal gjennomføres snart.

Hovedmennene bak EMT er førsteamanuensis, dr. philos. Magne Waskaas og høgskolelektor Kjell Erik Wolden. Begge arbeider ved Høgskolen i Telemark. Det hele startet som et forskningsprosjekt for å se på effekten av magnetisk vannbehandling. Det utviklet seg videre med studier i bruk av elektriske felt. - Da oppdaget vi at dette kunne optimalisere gjennomstrømningen av vann i et rør, sier Kjell Erik Wolden.

Reduserer friksjonen

Det påsatte elektriske potensialet reduserer friksjonen ved at de elektrostatiske kreftene mellom vannet og rørveggen reduseres. På denne måten øker gjennomstrømningen av vannet nær veggen.

Gjennom Norconsult har EMT fått kartlagt markedet i Norge og på verdensbasis. Det er i dag rundt 300 verk med en størrelse og utforming som gjør det mulig å installere systemet til EMT i Norge. Disse verkene produserer mer enn 87 TWh i året og erfaringsmessig er det betydelige kraftmengder å hente ut. På verdensbasis kan kraftverk med en samlet produksjon på 2700 TWh øke sin produksjon vesentlig med denne nye teknologien.

Ny grønn kraft

- Den siste vinteren har vist at den norske kraftproduksjonen har sine begrensninger. Ved å ta i bruk EMT sin teknologi kan vi få en betydelig vekst i fornybar elproduksjon, sier adm. direktør Inger Hedvig Matveyev i EMT.

Hun mener at store deler av eksisterende vannkraftproduksjon i Norge kan opprustes med EMTs teknologi. Dette kan gjøres uten miljømessige ulemper og med et meget kostnadseffektivt resultat. Det er viktig at miljøpolitiske holdninger oppmuntrer og støtter kraftbransjen til å sette i gang tiltak som kan utløse betydelige ubenyttede energiressurser av grønn sertifisert energi i Norge.

Inger Hedvig Matveyev er opptatt av at teknologien er patentert. - EMT innehar et metodepatent som gjør det mulig å utvikle flere produkter med bruk av samme teknologi, sier hun.

Flere områder

Teknologien har et stort potensial i offshorebransjen siden rørlengdene er svært store. Produktet er under utvikling. En innledende laboratorieforskning ved universitetet i Vilnius har vist at det kan oppnås en betydelig forbedring av gjennomstrømning i oljerør.

Det utvikles også ny teknologi til bruk i varmevekslere. Her har grunnleggende forsøk ved universitetet i Vilnius gitt oppløftende resultater. Nå planlegges fullskalaforsøk ved universitetet i Stuttgart.

- Mange tror det er ganske enkelt å sette på et felt på trykksjakta, men det er det ikke, sier Waskaas. Hvert eneste kraftverk må måles inn. - Hvis vi ikke gjør dette helt riktig, kan vi bremse vannet i stedet, legger Wolden til.

Så langt har gründerne brukt 12 millioner kroner til å utvikle systemet de fem siste årene. - I tillegg har det gått med utrolig mye fritid, sier Kjell Erik Wolden. - Vi er møtt med betydelig skepsis under utviklingen, men når folk nå ser at vi lykkes, ser de på dette som en selvfølgelighet, sier Waskaas.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.