MOTOR

Smeltet snø stoppet signalanlegget

Tog. NSB. Bergensbanen. Oslo S. Jernbane. Skinner. Samferdsel.
Tog. NSB. Bergensbanen. Oslo S. Jernbane. Skinner. Samferdsel. Bilde: Jernbaneverket
Leif Hamnes
8. jan. 2008 - 09:06

På grunn av kortslutningen lures signalanlegget til å tro at det befinner seg et tog i tunnelen selv når den er tom, skriver Aftenposten.

- Togene drar med seg snø som raser av inne i tunnelen. Når snøen smelter, blander vannet seg med støv og partikler som finnes inne i tunnelen. Denne blandingen kan bli strømførende og føre til kortslutning, sier etatsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket.

Krever vedlikeholdspenger

En feil i Oslo-tunnelen kan forplante seg helt opp til Nordlandsbanen, ifølge Jernbaneverket. Når forslag til Nasjonal Transportplan legges fram 17.januar, vil det stilles krav om mer penger.

- For perioden 2009 - 2011 trenger vi 135 millioner kroner for å dekke vedlikeholdsbehovet i Oslo-tunnelen. Vi trenger en Kraftinnsats, sier Horrisland til Dagsavisen.

Lover ingenting

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) gir ingen lovnader foreløpig.

- Jeg godtar ikke å bare få en regning på bordet. Jernbaneverket har allerede fått romsligere rammer. De pengene må brukes effektivt. I budsjettprioriteringen for 2007 ga vi klart uttrykk for at de mest trafikkerte strekningene må prioriteres, sier Navarsete.

Les mer om: