Smarte, kombinerte varmepumper

Sivilingeniør Jørn Stene har utført målinger på en 6,5 kW væske/vann CO2-varmepumpe utstyrt med en unik tredelt gasskjøler, samt en 200 liters varmtvannstank hvor det er brukt en bevegelig isolerende plate for å redusere de termodynamiske tapene i tanken.

Med utgangspunkt i målingene har han utviklet simuleringsmodeller for å analysere varmepumpeprosessen og varmtvannstanken.

Arbeidet har vist at denne typen CO2-varmepumper vil kunne oppnå høyere energisparing enn dagens beste væske/vann-boligvarmepumper.

Forutsetningene er at varmtvannsbehovet i boligen utgjør minimum 25 til 30 prosent av boligens årlige varmebehov, at anlegget leverer varme til et lavtemperatur varmedistribusjonssystem (for eksempel gulvvarme), og at de termodynamiske tapene i varmtvannstanken kan holdes på et lavt nivå.

Avhandlingen har tittelen «Residential CO2 Heat Pump System for Combined Space Heating and Hot Water Heating / Boligvarmepumpe med karbondioksid (CO2) som arbeidsmedium for kombinert romoppvarming og varmtvannsberedning» .

Arbeidet er utført ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU, med professor Arne M. Bredesen som hovedveileder.

Medveiledere har vært professor Jostein Pettersen og førsteamanuensis Rolf Ulseth. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og SINTEF Energiforskning AS.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå