PRODUKTNYHETER

Smart temperaturmåling

Fundamentet i deres virksomhet er, ifølge daglig leder Einar Drabløs, utvikling og produksjon av temperaturfølere som benyttes til avansert måling i industri og forskning. Kundene er særlig produksjonsenheter i metallbransjen, som Norsk Hydro, samt maskinbyggere, eksempelvis Rolls Royce Marine Engines i Bergen.

Teck er spesialist på å løse intrikate problem rundt avansert temperaturmåling på de nevnte områdene. Selskapet arranger Temperaturskolen med jevne mellomrom, der industriens folk etterutdannes. – I tillegg prøver vi å bre kunnskap gjennom en faktaavis. Vi må innse at vi har et stykke å gå før mange nok vet nok om denne type svært viktige måleteknikk, sier Drabløs. (sb)

Les mer om: