PRODUKTNYHETER

Smart og fleksibelt skap

ENKELT: Dekkplatene i det nye skapet er forhåndsmerket med modulnummer ifølge normen, slik at installatøren unngår tidkrevende merking med kursnummer. Skapet kan enkelt bygges om fra boligskap medmåler til et rent fordelingsskap.
ENKELT: Dekkplatene i det nye skapet er forhåndsmerket med modulnummer ifølge normen, slik at installatøren unngår tidkrevende merking med kursnummer. Skapet kan enkelt bygges om fra boligskap medmåler til et rent fordelingsskap.

Det ble utviklet for å møte installatørens behov for økt montasjevennlighet, og ønsker om økt fleksibilitet i ulike installasjoner.

Skapene er testet med Siemens-komponenter og godkjent i henhold til norm for boligskap EN 60439-3 (tavlenormen). Det gjør det greit å dokumentere i samsvarserklæringen, og dermed økt sikkerhet for anleggseieren.

Skapet sies å ha flere unike egenskaper som allerede har møtt positive reaksjoner i markedet. Blant annet er alle dekkplater forhåndsmerket med modulnummer ifølge normen, slik at installatøren unngår tidkrevende merking med kursnummer.

Skapet kan enkelt bygges om fra boligskap medmåler til et rent fordelingsskap uten, en løsning som også er testet og godkjent. Måler kan i tillegg plasseres på venstre eller høyre side. Skapet har god plass, også i bakkant for gjennomgående stiger.