KRAFT

Småkraftforeninga slår tilbake

Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.
Store eller små fosser - det spiller liten rolle. Alt er kartlagt av NVE. Landets kraftpotensial er beregnet.
Truls Tunmo
14. mars 2007 - 07:12

Daglig leder i Småkraftforeninga, Bjørn Lauritzen, mener norske vannforskere kommer med til dels grove påstander.

– Det påstås at det er følelser som styrer konsesjonsbehandlingen, og ikke faglige analyser, hevderBjørn Lauritzen.

Grovt

Han mener det er svært grovt å påstå at NVEs konsesjonsbehandlere baserer sin saksbehandling mer på følelser og synsing enn på faglige analyser.

- NVEs konsesjonsbehandling er omfattende og grundig, og det er vanlig at konsesjonsmyndighetene pålegger ulike miljøtilpasninger. Det hender også at de avslår konsesjonssøknaden, sier Bjørn Lauritzen.Omfattende prosess

Han påpeker at det er en omfattende prosess å bygge småkraftverk i dag, og at det ikke er riktig at utbyggingene skjer planløst.

– Konsesjonsmyndighetene setter strenge vilkår for utbyggingen. De nye retningslinjene for småkraftverk vil også føre til at utbyggingene ses i en større sammenheng over et større geografisk område.

Talefeil

Lauritzen mener at hele artikkelen i Teknisk Ukeblad bærer preg av at det er ønskelig med en omkamp om Stoltenbergs nyttårstale i 2001 – om at tiden for de store utbyggingene er over.

– Det er en omkamp Småkraftforeninga ikke skal blande seg opp i. Vi forutsetter da at myndighetene ikke vil tillate at store energiselskaper får ekspropriere fallretter slik man gjorde tidligere, sier han.Flere krav

Ifølge Lauritzen tar også de norske vannforskerne feil når de påstår at småkraftverk ikke har krav til for eksempel minstevannføring.

– Dette er ikke riktig. Mange småkraftverk har slike krav i sine konsesjoner. Videre er det feil at det ikke kreves en ordentlig biologisk utredning ved småkraftverk. Tvert i mot kreves det at det gjøres konsekvensanalyser med biologiske undersøkelser ved alle etableringer av småkraftverk (1000-10 000 KW). NVE og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har til og med utarbeidet en egen veileder – ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk” – som nyttes til slike registreringer, sier han.

Les mer om: