ENERGI

Småbåthavner sterkt forurenset

13. juni 2001 - 11:55

Sjøbunnen er død i ni av ti småbåthavner som miljøvernavdelingen i Aust-Agder har undersøkt. I bunnslammet ble det funnet tungmetaller, olje og tjærestoffer. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har undersøkt forholdene i seks av fylkets småbåthavner. Alle havnene var svært sterkt forurenset av TBT.

Fra før er det vært kjent at høye konsentrasjoner miljøgifter er vanlig på sjøbunnen ved store byer og industristeder.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har laget en oversikt over miljøproblemet i rapporten "Miljøgifter i norske fjorder". For å stoppe spredning av forurensert bunnslam har SFT gått til tiltak overfor de elve største kommersielle havnene.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.