Små - SMÅ miljøskritt

Den norske delegasjonen vil ha en del av æren for at toppmøtet vedtok å minimalisere miljø- og helseskadelige effekter ved både produksjon og bruk av kjemikalier fra 2020.

Nordmennene kjempet for den aller sterkeste teksten, og fikk påvirket resultatet ved at både EU, G-77-landene, USA og Australia firte en del på sin opprinnelige skepsis.

Delegasjonen vil også ha honnør for at at bærekraftprinsippets tre pilarer skal være likestilt - den økonomiske med vekst og handel, den sosiale med utvikling og miljøbegrepet. Også Føre var-prinsippet ble ivaretatt og trenden med tap av biologisk mangfold skal stoppes innen 2010.

FN har dessuten i sin tusenårserklæring vedtatt at antall mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann skulle halveres innen 2015. Det ble også en løsning på sanitærforholdene innen samme tidsfrist.

Toppmøtet klarte imidlertid ikke å vedta noen forpliktende mål for økt bruk av nye fornybare energikilder som sol, vind og små vannkraftverk.

De utsatte øystatene vil få et eget kapittel i handlingsdokumentet på grunn av sin helt spesielle utfordring. Disse statene kan bli til dels ubeboelige etter som havnivået stiger.

Les mer om: