BYGG

Slutt på riving? Bygg skal demonteres og brukes på nytt

Bygg skal enkelt og rasjonelt kunne demonteres. Skanska er nå i gang med to pilotprosjekter, der byggene planlegges og bygges med tanke på fremtidig demontering. Det krever nye løsninger og nye produkter.

Fredrik Selmers vei 5 er pilotprosjekt for Sirkbygg, et prosjekt der man skal utvikle metoder og produkter for bygg som kan demonteres. Bilet til venstre viser bygget sett fra nordsiden, til høyre er det sett fra sørsiden.
Fredrik Selmers vei 5 er pilotprosjekt for Sirkbygg, et prosjekt der man skal utvikle metoder og produkter for bygg som kan demonteres. Bilet til venstre viser bygget sett fra nordsiden, til høyre er det sett fra sørsiden. Illustrasjon: Skanska
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

At byggene skal kunne demonteres i fremtiden, står sentralt når Skanska nå har to pilotprosjekter klare for nybygg og kombinasjonen nybygg og rehabilitering. Fra Forskningsrådet har entreprenøren fått tilsagn om 8,2 millioner kroner til prosjektet, som har fått navnet Sirkbygg.

Målet er å utvikle nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller som vil lede til rasjonell gjennomføring av planlegging, bygging og fremtidig demontering og ombruk av store bygningsobjekter. Hovedmålet er at Sirkbygg skal lede til et markedsgjennombrudd for en sirkulær måte å bygge på, som vil gi betydelig lavere klimagassutslipp og ressursbruk. I prosjektbeskrivelsen heter det at løsninger skal testes ut, demonstreres og implementeres i minst tre pilotprosjekter.

Totalramme på 20 millioner kroner

Prosjektleder Marit Thyholt hos Skanska forteller at hele prosjektet har en kostnadsramme på 20 millioner kroner. Øvrige FoU-partnere (forskning og utvikling) er Betongelementforeningen, Contiga og Sintef Community. Med på prosjektet er også Future Built, Norsk Gjenvinning, Husfabrikken, Stålfabrikken, CDN og Powerhouse-alliansen.

Prosjektsjef Marit Thyholt, Skanska
Et viktig mål er å utvikle løsninger som gjør det rasjonelt å demontere for ombruk, sier prosjektleder Marit Thyholt i Skanska Foto: Herman Dreyer

De to prosjektene er begge i Oslo, Fredrik Selmers vei 5 på Helsfyr og Østre Aker vei 25 på Økern. Det første stammer fra Fyrstikkfabrikken og skal rehabiliteres og så få et tilbygg der målet er å bygge det som et powerhouse, altså et bygg som produserer mer energi enn det bruker. Dette blir også et Future Built-prosjekt, som blant annet innebærer fokus på bærekraftige løsninger. Byggestart blir nok ikke før 2023.

– Det gir oss god tid til planlegging, og det trenger vi, sier Thyholt.

Det andre bygget er ført opp som en bilforretning, men ble aldri tatt i bruk. Det blir høyst sannsynlig et helt nytt bygg, men Skanska ønsker å bruke så mye som mulig av det gamle bygget om igjen.

Donorbygg

Disse to omtales som «donorbygg». Et av målene er at det i fremtiden ikke skal blir dyrere å ombruke materialer og komponenter fra donorbygg enn å kjøpe nye byggevarer. Thyholt sier at et viktig mål er å utvikle løsninger som gjør det rasjonelt å demontere for ombruk. Hun bruker skruer som eksempel og sier at om et bygg har 20.000 skruer, hjelper det lite at alle kan skrus ut, det vil ta for lang tid. Stabilitet er også en utfordring som må håndteres – etterhvert som bygget plukkes fra hverandre, må det som står igjen til enhver tid være stabilt.

– I dag bygger vi jo for at byggene skal stå og tenker ikke mye på fremtidig riving eller demontering. Nå må vi planlegge for at det kan komme kraner og annet tungt utstyr inn når demontering skal skje. Der har Norsk Gjenvinning med sin rivningsentreprenør mye kompetanse.

Slutt på påstøp

Helt nye løsninger må også på plass. Thyholt viser til regjeringskvartalet, der dekker fra R4 ble tatt ut og brukt om igjen. Erfaringene derfra viser også hvordan man ikke skal bygge når demontering en gang skal skje. Det er vanlig å legge en påstøp på prefabrikkerte dekker, det var det også i R4. Å bruke tid og krefter på å pigge opp påstøpen, er ikke rasjonelt.

– Vi kan ikke fortsette med påstøp. Den er der for å ivareta statikken, vi må finne nye og bedre løsninger. Veldig mye handler om produktutvikling. Jeg tror hele næringen må tenke nytt, vi må se for oss at alle materialressursene vi bruker i byggene, er til utlån.

Mer standardisering

Ut over alternativer til påstøp vil demontering kreve nye typer knutepunkter og økt bruk av standardiserte mål. I forskningsprosjektet har de valgt å fokusere på stål, betong og trekonstruksjoner.

Deltakerne i prosjektet er ikke bare opptatt av at demontering og ombruk skal være mulig, men at det også er rasjonelt og lønnsomt. Det betyr kartlegging av hva som er gjort, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Thyholt sier at både Danmark og Nederland har kommet lenger enn Norge, men at det ikke er gitt at deres løsninger kan tilpasses norsk byggeskikk.

Selv om de to pilotprosjektene begge er kontorbygg, mener Thyholt at det er en rekke bygg der behovene endres over tid og som derfor er like egnet til demontering. Blant disse er barnehager, skoler og sykehjem. Husfabrikken, et datterselskap av Skanska, merker økt etterspørsel etter bygg som kan leies for noen år.

Les også