Slurv bak eksplosjon

En halv time før eksplosjonen tømte en arbeider en tønne klorholdig avfall i en hangar der kassert ammoniumnitrat ble oppbevart.